Mogelijk veel meteoren bij Geminiden-sterrenregen in de nacht van 13 op 14 december

Nederland – Op zondagavond 13 december vindt het maximum plaats van de meteorenzwerm de Geminiden.  Dit is de tweede grootste jaarlijkse meteorenzwerm aan de sterrenhemel.  Volgens Marc van der Sluys van hemel.waarnemen.com zijn de astronomische omstandigheden dit jaar zeer gunstig en zijn er in de nacht van zondag op maandag bij helder weer met het blote oog tot wel 100 ‘vallende sterren’ per uur te zien.

De Geminiden zijn vernoemd naar het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini), waar de meteoren vandaan lijken te komen.  Dit sterrenbeeld staat bij ons ‘s avonds boven de oostelijke en ‘s ochtends boven de westelijke horizon.  De meteorenzwerm bestaat uit achtergelaten puin van de planetoïde (en mogelijk uitgedoofde komeet) Phaethon.  Doordat de aarde in haar baan om de zon door de puinwolk beweegt, zien wij deze meteorenzwerm ieder jaar rond dezelfde datum. De Geminiden kenmerken zich door hun grote aantallen, hun helderheid, hun gelige kleur en de korte sporen die ze nalaten.

Vallende sterren zijn lichtflitsen die af en toe aan de sterrenhemel verschijnen. De flitsen hebben echter niets met sterren te maken, zegt Van der Sluys.  Ze worden veroorzaakt door ruimtepuin, vaak niet groter dan een zandkorrel, dat circa 100 kilometer boven ons hoofd in de aardatmosfeer terecht komt. Door de hoge snelheden van het ruimtepuin wordt de lucht vóór zo’n gruisdeeltje gecomprimeerd, verhit en aan het gloeien gebracht, wat wij zien als een flitsje. De snelheden van de Geminiden zijn met circa 125.000 km/uur gemiddeld.

De piek van de Geminiden is met minder dan 24 uur vrij kort, waardoor de Geminiden regelmatig ongunstig vallen.  Doordat het maximum ‘s avonds rond 23 uur plaatsvindt en de Maan pas ‘s ochtends na 8 uur opkomt zijn de omstandigheden dit jaar gunstig.  Volgens hemel.waarnemen.com neemt het aantal meteoren gedurende de nacht toe van circa 75-90 per uur rond middernacht (kijk naar het oosten) tot 100-120 per uur rond 2 uur (in het zuiden).  Om de meteoren waar te nemen is geen speciale apparatuur nodig; het blote oog, een heldere hemel en warme kleding volstaan.  Door een donkere plaats op te zoeken kunnen ook zwakkere meteoren worden waargenomen.

Back to top button