Miljoenentekort dreigt bij Werkplein Fivelingo vanwege coronacrisis

Appingedam – Het verbeterprogramma dat bij Werkplein Fivelingo in uitvoering is heeft de eerste positieve resultaten opgeleverd. Zo komt het eerder voorspelde tekort over 2019 bijna € 736.000 lager uit. Positief is ook dat het werkbedrijf van Werkplein Fivelingo, in tegenstelling tot veel andere werkbedrijven, tijdens de coronacrisis in aangepaste vorm heeft doorgewerkt aan de lopende opdrachten. Ook hieruit blijkt de ambitie van medewerkers en staf van Werkplein Fivelingo om ondanks alle moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk te blijven presteren.

Daarnaast is door Werkplein Fivelingo vrijwel onmiddellijk gestart met de uitvoering van de ondersteuning van zelfstandig ondernemers, de zogenoemde TOZO-regeling. Hiervoor is door ondernemers waardering uitgesproken. Het verbeterprogramma is het resultaat van een opdracht die het bestuur van Werkplein Fivelingo in het najaar van 2019 aan de interim-directie heeft gegeven.

Het programma richt zich op drie speer-punten:
* de bedrijfsvoering verbeteren (het plan ‘De basis op orde’);
* meer mensen naar werk te begeleiden (het plan ‘Meer mensen aan het werk’);
* adequaat in te spelen op de komende herindeling.

Vanuit de drie gemeenten is een Taskforce samengesteld die de uitvoering van deze plannen begeleidt. De uitvoering ervan vergt ook een – beperkte – extra investering. Deze is opgenomen in de gewijzigde begroting.

Effecten coronacrisis op de resultaten
In de gewijzigde begroting is een tekort over 2020 voorzien van € 6,3 miljoen. Ruim € 5 miljoen hiervan is toe te rekenen aan de gevolgen van de coronacrisis. Zo zal het aantal huishoudens dat een bijstandskering ontvangt door deze crisis stijgen, waarvoor de uitvoeringskosten naar verwachting met € 2.475.000 stijgen.

Daarnaast brengt de uitvoering van de genoemde TOZO-regeling extra kosten met zich mee, onder andere door de noodzakelijke inzet van medewerkers voor de extra taken. Ook heeft het werkbedrijf van Werkplein Fivelingo als gevolg van de coronacrisis te maken met een daling van de opbrengsten. Overigens hebben alle gemeenten en werkbedrijven in ons land te kampen met de nadelige financiële gevolgen van deze crisis.

Alle deskundigen zijn het erover eens dat dit jaar de werkloosheid in ons land helaas sterk zal oplopen. De eerste effecten van de coronacrisis op dit gebied zijn al zichtbaar in een ongekend hoge stijging van het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen twee maanden. Een deel van deze nieuwe groep werkzoekenden zal naar verwachting ook een beroep gaan doen op een bijstandsuitkering

Back to top button