Mevrouw Diane Michelle Black benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Garsthuizen/ Zutphen – Mevrouw Diane Michelle Black uit Garsthuizen is donderdagmiddag in het Pakhuis Noorderhaven te Zutphen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Burgemeester Ben Visser mocht haar de Koninklijke Onderscheiding uitreiken.

Mevrouw Black is 20 jaar geleden betrokken geweest bij de oprichting van de Foetaal Alcohol Syndroom Stichting Nederland en sindsdien een zeer betrokken bestuurslid. Zij heeft zich de afgelopen decennia ingezet om de bekendheid van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) te verbreden in Nederland en Europa en Nederland hierin te verbinden met de internationale gemeenschap rondom FASD (Foetaal Alcohol Syndroom en Spectrum Disorders). FASD zijn alle verschillende afwijkingen bij elkaar die bij kinderen kunnen ontstaan omdat de moeder tijdens de zwangerschap alcohol heeft gedronken. Kinderen met FASD hebben schade aan de hersenen en soms ook nog andere afwijkingen.

In 2011 richtte mevrouw Black samen met een andere moeder de Europese Koepelorganisatie EUFASD op, waar o.a. wetenschappers, artsen, psychologen, ouders en mensen met FASD elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Dit is een platform waaruit onder andere diverse nationale initiatieven worden ondersteund en mini-congressen worden gegeven in landen waar FASD nog niet bekend is. Zij heeft op vele congressen gesproken en ook de organisaties vertegenwoordigd in Brussel bij het Europarlement.

De impact die mevrouw Black heeft gemaakt op nationaal en internationaal niveau is erg groot. Niet alleen in het bekend maken van FASD aan het brede publiek, maar ook op medisch en paramedisch gebied. De FAS stichting diende als stimulans voor het opstarten van uiteindelijk drie FASD poliklinieken in Nederland.

Dankzij haar vele werk wordt steeds meer en betere informatie beschikbaar over de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.

Back to top button