Meer rijdende Popscholen door subsidies

Provincie Groningen – Het gaat goed met De Rijdende Popschool! De komende 2 jaar staat er een uitbreiding gepland van 15 extra popscholen in de provincie Groningen. Om dit mogelijk te maken ontvangt De Rijdende Popschool subsidies van diverse fondsen. Daarnaast werkt De Rijdende Popschool samen met scholen, dorpen en gemeenten.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een subsidie toegekend van 80.000 euro, verdeeld over 2 jaar. Het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Scholten Kammingafonds leveren ook een substantiële financiële bijdrage. Dankzij deze subsidies kan de uitbreiding van De Rijdende Popschool worden verwezenlijkt.

De Rijdende Popschool, een stichting die zich ten doel stelt zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met muziek, is al een aantal jaren actief in de provincie Groningen. In de deelnemende dorpen worden Popscholen opgericht, waar popmuziek gemaakt wordt in bandjes, onder leiding van een bandcoach.

De ambitie is om in totaal 40 Popscholen in de Groningen op te richten. Om de uitbreiding te kunnen realiseren is De Rijdende Popschool actief op zoek naar een verbinding met basisscholen en de gemeentes waarin ze gevestigd zijn. In het basisonderwijs bestaat de behoefte om voor kinderen een verband te creëren tussen muziek op school en in hun vrije tijd. Naast het oprichten van popscholen in de dorpen geeft De Rijdende Popschool ook workshops op scholen.

Door de samenwerking met gemeentes, dorpen en scholen denkt De Rijdende Popschool een belangrijke stap te kunnen zetten naar een doorlopende leerlijn popmuziek in Groningen.

 

Dorpshuizen en dorpsverenigingen in dorpen waar De Rijdende Popschool actief is dragen bij aan het mogelijk maken van de popscholen en het in stand houden van de stichting. Zo participeren zij bijvoorbeeld in de organisatie, bieden zij gratis oefenruimtes aan, of verstrekken zij (lokale) subsidies of vragen deze aan.

Back to top button