7.4 C
Delfzijl
20 april 2021 05:39

Meer meldingen dan verwacht bij Centrum Veilig Wonen

Appingedam – Centrum Veilig Wonen heeft begin januari de schadeafhandeling als gevolg van aardbevingen overgenomen van de NAM. Het eerste kwartaal in het bestaan van deze jonge organisatie kenmerkte zich door: opbouw en inwerken van nieuw personeel, meer schademeldingen dan vooraf was voorzien en het maken van een begin met het veiliger maken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Ondanks de opstart hectiek kan worden geconcludeerd dat Centrum Veilig Wonen (CVW) goed op koers ligt. Dat blijkt uit de eerste kwartaalrapportage van Centrum Veilig Wonen.

Bij Centrum Veilig Wonen werkten in het eerste kwartaal 125 medewerkers (plm. 120 FTE); nu 153. Daarvan zijn 76 ‘eigen medewerkers’ (in dienst of via uitzendbureau): meer dan de helft komt uit de provincie Groningen. De overige medewerkers zijn gedetacheerd vanuit de consortiumpartners die Centrum Veilig Wonen hebben opgericht, te weten: CED, Arcadis en OWS. Deze medewerkers brengen specifieke en/of specialistische kennis in. Een deel daarvan wordt op termijn vervangen door Groningse medewerkers. Daarnaast werken zo’n 135, merendeels regionale, schade-experts voor Centrum Veilig Wonen. Deze experts maken geen deel uit van het personeelsbestand maar worden door Centrum Veilig Wonen ‘ingehuurd’. Voor schadeherstel en bouwkundig versterken kan CVW een beroep doen op ruim 2000 ‘Erkende vakmensen’ uit het aardbevingsgebied. Via de zgn. Erkenningsregeling zullen dit jaar raamcontracten worden afgesloten met ruim 300 herstelbedrijven, hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Groningen.

Schadeafwikkeling
Gedurende het eerste kwartaal van 2015 zijn bijna 10.000 schademeldingen binnengekomen bij Centrum Veilig Wonen. Bij 90% van de schademeldingen is een afspraak ingepland met een schade-expert. Gedurende het eerste kwartaal zijn 2.633 schade-expertiserapporten verzonden (34% van de meldingen). Met 935 schademelders kon instemming worden bereikt over herstel van de schade of uitbetaling van het schadebedrag. De actuele stand per 17 mei is dat Centrum Veilig Wonen 12.461 schademeldingen heeft ontvangen; 10.406 zijn door CVW in behandeling genomen. Er zijn 9.495 schade-experts ingepland (91%); inmiddels zijn 8.198 schademelders bezocht (79%) en zijn er 5.556 expertiserapporten verzonden (53%). Daarmee heeft Centrum Veilig Wonen in april en mei een ‘versnellingsslag’ gemaakt, o.a. door de inzet van meer schade-experts. Bij 1.998 schademeldingen heeft CVW een akkoord bereikt met de bewoner (19%). In de afgelopen periode zijn om 20 contra-expertises verzocht.

Veiliger maken/bouwkundig versterken
Centrum Veilig Wonen heeft een begin gemaakt met het bouwkundig versterken van woningen en gebouwen. De aanpak begint met het identificeren van potentiële risico’s door buiteninspecties (vanaf de straat) en binneninspecties (in woningen). Er is afgesproken dat er dit jaar tenminste 11.000 buiteninspecties en 1920 binnen inspecties plaatsvinden. In het eerste kwartaal waren 3000 buiteninspecties gepland; daarvan zijn 2743 uitgevoerd. In dezelfde periode waren 220 binneninspecties gepland; daarvan zijn er meer uitgevoerd: 427. In 2015 dienen 3.006 versterkingen te worden gerealiseerd. In het eerste kwartaal waren 331 versterkingen gepland: er zijn 327 versterkingen gerealiseerd

Op grond van het inspectieprogramma en op grond van schade-inspecties (b.v. door inschakeling van de zgn. ‘noodknop’ op onze website) zijn 76 woningen veiliggesteld van acuut gevaar en zijn bij 34 woningen potentieel vallende objecten verwijderd (meestal zwakke schoorstenen). Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog enkele honderden zwakke schoorstenen te verwijderen en/of te vervangen door lichtgewicht schoorstenen.

Bij Veiliger maken richt de aanpak van Centrum Veilig Wonen zich – naast risico’s van potentieel vallende objecten – op de volgende aandachtsgebieden: vanuit de kern van het aardbevingsgebied Loppersum ‘naar buiten’ naar de verdere omgeving van het aardbevingsgebied en starten met relatief kwetsbare gebouwen zoals rijtjeswoningen en scholen. Met 9 woningbouwcorporaties wordt door NAM een raamovereenkomst afgesloten, met in eerste instantie een pilot van 150 woningen, gevolgd door de grootschalige aanpak van 1000-1500 woningen die in 2015-2016 onder regie van Centrum Veilig Wonen bouwkundig worden versterkt. In overleg met de Nationaal Coördinator Groningen en betrokken gemeenten wordt het versterkingsprogramma uitgebreid naar andere typen woningen (zowel corporatie- als particulier bezit).

Volg ons op

11,074FansLike
1,424VolgersVolg
5,285VolgersVolg
1,432AbonneesAbonneer
DierDier
KlussenKlussen
WonenWonen
Mode 2021Mode 2021
Design en lifestyleDesign en lifestyle
TuinTuin
AutoAuto

Populaire berichten