LTO Noord benoemt Jarno Rietema en Mirjam Balkema als regiobestuurders in Groningen

Groningen – LTO Noord kondigt de benoeming aan van twee nieuwe regiobestuurders voor de provincie Groningen: Mirjam Balkema en Jarno Rietema.

Over Mirjam Balkema
Mirjam Balkema is in de agrarische sector een bekend gezicht. Voor Duurzame Melkveehouderij Drenthe sprak ze met honderden boeren over het verduurzamen en toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Haar visie is gericht op samenwerking en het overbruggen van uitdagingen: “Als we de handen ineen kunnen slaan, is geen uitdaging te groot.” Balkema gaat zich voor LTO Noord richten op de portefeuilles Markt & Maatschappij en Bodem & Water.

Over Jarno Rietema
Jarno Rietema, akkerbouwer in Oudeschip, gaat zich inzetten voor de portefeuille Kabels & Leidingen. Rietema was tot maart 2024 actief in het provinciale bestuur van het AJK. Hij kijkt uit naar de invulling van zijn nieuwe rol binnen LTO Noord: “Onze agrarische sector verdient het om goed vertegenwoordigd te worden. Ik hoop hier een positieve en gedegen bijdrage aan te kunnen leveren.”

LTO Noord is blij met de komst van Jarno Rietema en Mirjam Balkema. Met hun achtergrond, ervaring en frisse blik op de uitdagingen waar de agrarische sector voor staat, kunnen deze jonge bestuurders een vernieuwende bijdrage leveren voor onze leden. 

Back to top button