Leerlingen groep 7 van CBS Roemte schilderen de ‘roemte’ rond Loppersum

Loppersum – “Ik schilder roemte!”, zei Ploeglid Job Hansen een kleine 100 jaar geleden, toen een nieuwsgierige boer hem vroeg wat hij daar in het land in vredesnaam aan het doen was. Zo hebben leerlingen uit groep 7 van CBS Roemte uit Loppersum het ook willen doen. De ‘roemte’ rond Loppersum schilderen.

Graag willen de school en de leerlingen de resultaten van hun werk delen met dorps- en streekgenoten, vandaar dat de resultaten van hun werk met een tentoonstelling in de openbare bibliotheek van Loppersum te zien zullen zijn. Op donderdag 29 november, om 13.15 uur opent wethouder Slager van de gemeente Loppersum deze tentoonstelling met als titel ‘Dit is mien Laand’ . De geëxposeerde schilderijen zijn gemaakt  binnen het voor het  Ploegjubileum ontwikkelde educatieproject ‘Dit is mien Laand’.  (www.ditismienlaand.nl). De tentoonstelling zal enkele weken blijven hangen.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat een groep eigenwijze en vernieuwende kunstenaars uit Groningen kunstkring De Ploeg heeft opgericht. Hun dadendrang en vooral de wijze waarop zij Groningen, maar vooral het Groninger landschap hebben geschilderd heeft hen geliefd gemaakt bij vele Groningers en kunstliefhebbers. Zij waren 100 jaar  geleden de eerste kunstenaars die de Provincie introkken om het grootse en weidse ‘Grunneger laand’ in modernistische schilderijen te vereeuwigen, en hoe!

Het educatieproject wil zo veel mogelijk kinderen in Groningen (Stad en Ommeland) bereiken en hun deelgenoot maken van dit voor Groningen bijzondere en kleurrijke cultureel erfgoed. (1500 leerlingen uit ca 60 klassen zijn bereikt in het jubileumjaar) Allereerst hebben de leerlingen in een inleidende les gepraat over wat hun leefomgeving voor hen betekent. Voelen zij zich thuis, hier op het ‘grunneger laand’, welke geuren en geluiden horen er bij je omgeving. Vervolgens hebben zij kennis genomen van het bijzondere verhaal van de Ploeg, dat zich prima als een spannend kinderboek laat vertellen. Het niet voor vol aangezien worden, het daarom oprichten van je eigen club, het zorgen voor je zieke vriend, de rol van een inspirerende leraar. en het uiteindelijk met zijn allen lekker gaan tekenen en schilderen in de buitenlucht. De les werd gecompleteerd met veel beeldmateriaal en een paar uitdagende en ludieke opdrachten. Vervolgens zijn de leerlingen ook zelf aan de slag gegaan met penseel en verf om in de eigen omgeving, geïnspireerd door het werk van De Ploeg een nieuwe (creatieve) relatie met  hun ‘Grunneger Laand’ aan te gaan.

De belangrijkste reden voor de oprichting van De Ploeg was het mogelijk maken van exposities. Net zoals de Leden van De Ploeg hun werk met de Groningers wilden delen willen de leerlingen uit groep 7 van CBS Roemte nu hetzelfde. Komt dus allen genieten van hun kleurrijke werk.

Back to top button