Kort geding van Vergnes Expertise tegen de NAM, het CVW en de NCG

Appingedam – Vergnes Expertise blijft strijden voor onafhankelijke schadeafwikkeling en sleept daartoe NAM / NCG (Staat) en het CVW voor de rechter.

Vergnes Expertise wordt sinds 1 september 2016 uitgesloten door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het Centrum Veilig Wonen (CVW) van het verrichten van onafhankelijke contra-expertises. De NAM en het CVW hebben getracht om de contraexpertise in het aardbevingsgebied door Vergnes Expertise naar hun hand te zetten. Pas als Vergnes Expertise zou ingaan op de wensen/ eisen van de NAM en het CVW zou men weer worden toegelaten.

De achtergrond van het uitsluiten van de contra-experts van Vergnes Expertise is dat na contra-expertise door Vergnes Expertise veel afgewezen schade (C-schade) alsnog werd aangemerkt als A of B-schade hetgeen tot vergoeding van schade aan gedupeerden leidde. Schade die door de NAM en EBN/De Staat der Nederlanden moet worden vergoed.

Het argument van de zijde van de NAM en het CVW om Vergnes Expertise buiten spel te zetten is dat de rapportages van Vergnes Expertise niet zouden voldoen aan de kwaliteitsmaatstaven die door het Advies-en Ingenieursbureau Witteveen+Bos, dit enkel ten behoeve van de expertises van Vergnes, in opdracht van de NAM zijn opgesteld.

Het is ook diezelfde Witteveen+Bos die op grond van een bureau analyse de rapportages van Vergnes Expertise van onvoldoende kwaliteit beoordeelde. De bureau analyse en beoordeling van Witteveen+Bos die Vergnes heeft onderworpen aan dezelfde kritiek zoals deze recent nog door de Technische Commissie Bodembeweging werd geuit ten aanzien van de in opdracht van de NAM door Witteveen+Bos opgestelde bureau rapport, van de schade die is ontstaan in het buitengebied van o.a. Emmen, ten gevolge van bodembeweging veroorzaakt door de gaswinning. Op basis van een bureau onderzoek kan een schade noch een schaderapport niet worden beoordeeld.

De positie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in dit proces is dat hij vanaf 1 november 2016 als “onafhankelijk door de overheid ingeschakelde coördinator” gezien het nieuwe protocol aan zet is om de schade afwikkeling te coördineren, dit los van de NAM.

In de praktijk blijkt tot op de dag van vandaag dat de NCG volledig wordt gestuurd door de NAM alsmede Minister Kamp onder wiens verantwoordelijkheid en gezag de NCG valt. Ook de NCG laat Vergnes Expertise door deze aansturing niet toe als contra-expert.

Gesteld wordt door de NCG dat de burger in het aardbevingsgebied volledig centraal wordt gesteld in het proces van schade afwikkeling. Op hetzelfde moment wordt één van de laatste onafhankelijke contra-experts Vergnes Expertise het werken onmogelijk gemaakt en is het door de NAM en minister Kamp ingezette plan om vanaf 1 juli a.s. de contra-expertises volledig te stoppen alsmede de onafhankelijke arbitrage.

Vergnes Expertise heeft om weer toegelaten te worden als onafhankelijk contra-expert een kort geding aanhangig gemaakt tegen de NAM, het CVW alsmede de NCG. Dit kort geding zal plaatsvinden op woensdag 7 juni 2017 om 10.00 uur bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Assen.

Indien u de dagvaarding wenst te ontvangen kunt u deze per e-mail opvragen bij onze advocaat mr. Marco Kalmijn uit Leeuwarden (kalmijn@vandersluisvanderzeekalmijn.nl).

Back to top button