Kindergemeenteraad Appingedam neemt op 23 maart weer zitting in het raadhuis

Appingedam – Op donderdag 23 maart is er weer een kindergemeenteraad in het raadhuis van Appingedam. Vier scholen doen mee: de Citer, de Jan Ligthartschool, de Triangel en de Vuurvlinder. De leerlingen debatteren over vier subsidieaanvragen van Museum Stad Appingedam, Huis voor de Sport, Project de Gelukssteen en Stichting Oude Groninger kerken. De kinderraad mag € 750,- subsidie voor een van de ingediende projecten verstrekken. De kinderraadsvergadering begint om 12.30 uur.

Elk jaar organiseert de gemeente Appingedam een kindergemeenteraad. De groepen 8 van de Damster basisscholen doen mee. Elke school levert 4 leerlingen voor de vergadering van de kindergemeenteraad. Onder leiding van plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer E.W. Raangs wordt gedebatteerd over de subsidieaanvragen. Een aantal organisaties en verenigingen is aangeschreven met de uitnodiging een aanvraag in te dienen voor een project. Voorwaarden waren dat het project bedoeld is voor de groepen 8 van de basisscholen en dat het voor de zomervakantie kan worden uitgevoerd.

Museum Stad Appingedam diende een aanvraag in voor een animatieworkshop waarbij animatiefilmjes worden gemaakt over bijvoorbeeld spannende verhalen over mysteries van Appingedam.

Huis voor de Sport wil het bewegen en spelen in de openbare ruimte stimuleren door een skateclinic aan te bieden.

Project De Gelukssteen reageerde met het project voor het aanschaffen van een voelwand met als doel de integratie tussen de leerlingen en kinderen met een verstandelijke beperking te bevorderen.

De Stichting Oude Groninger Kerken reageerde met het project onderzoeksjournalist voor één dag. Daarbij worden interviews gedaan met kinderen en jongeren die opgroeiden in de Molukse gemeenschap, de beste filmpjes worden gebruikt bij de heropening van de Molukse kerk.

De organisaties worden bevraagd over hun projecten en de kinderen discussiëren over de voors en tegens van de voorstellen. Aan het eind van de vergadering maken ze een keuze.

De vergadering begint met een Damster Voorafje, waarin een aantal kinderen door Jan Wildeman (journalist van Havenstad FM) worden geïnterviewd over hun deelname aan de kinderraad.

Het doel van de kindergemeenteraad is de leerlingen vertrouwd te maken met de werking van de (lokale) democratie. Op de scholen wordt in deze weken aandacht besteed aan de inrichting van het openbaar bestuur, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Ook geven raadsleden en wethouders gastlessen over de manier waarop de plaatselijke democratie in Appingedam werkt en over de onderwerpen die in de raad aan de orde komen.

De kinderraadsvergadering is op internet live te volgen via de website van de gemeente Appingedam, www.appingedam.nl. Ook na de vergadering kan nog worden gekeken.

De agenda en de voorstellen zijn ook op de gemeentelijke site te bekijken.

Back to top button