Kindcentrum Delfzijl West krijgt verrijkt en groen schoolplein

Delfzijl – Kindcentrum Delfzijl krijgt als een van de eerste Groningse scholen een verrijkt schoolplein. Dit is een speel- en leeromgeving die bijdraagt aan natuur- en klimaatbewustzijn van kinderen, aan hun creativiteit, gezondheid, verbeeldingskracht, fysieke en sociale vaardigheden. Wethouder David de Jong gaf vandaag het startsein voor het aanpakken van het nu nog versteende plein. 

Kinderen spelen steeds minder buiten, terwijl buitenspelen in een natuurlijke omgeving een essentiële voorwaarde is voor een gezonde, evenwichtige ontwikkeling. Gemiddeld brengen kinderen 20% van hun tijd door op de basisschool, wat het een zeer invloedrijke plek maakt in hun leven. Onderzoek laat zien dat een open, ongestructureerde speelomgeving uitnodigt tot vrij bewegen, verkennend spelen en onderzoekend ontdekken. 

Actieve en gezonde leefstijl bevorderen 
In Groningen wil een aantal partners een actieve en gezonde leefstijl onder Groningse basisschoolkinderen bevorderen door het ontwikkelen van natuurlijke schoolpleinen die multifunctioneel gebruikt kunnen worden: verrijkte schoolpleinen. Een verrijkt schoolplein heeft een rijke speel- en leeromgeving die beweging stimuleert, een beroep doet op creativiteit en verbeeldingskracht. Een omgeving die aansluit bij kinderen en waar ze op een speelse manier in contact komen met gezonde en duurzame keuzes van voeding en voedsel.

Kindcentrum Delfzijl West is een van de twee pilotscholen voor dit project. De andere school is Christelijke Basisschool Rehoboth uit Oldekerk. Deze scholen worden door de partners begeleid om samen met de leerlingen, ouders en de buurt te komen tot een verrijkt schoolplein dat ook gebruikt kan worden voor buitenlessen.  

Goed voor de kinderen en de natuur
Uit onderzoek blijkt dat verrijkte schoolpleinen bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van kinderen; het is goed voor de concentratie, het geheugen en de leerprestaties. Een creatieve, natuurlijke omgeving met planten en bomen in plaats van tegels is bovendien niet alleen beter voor de leerlingen, maar ook voor de lokale biodiversiteit en het klimaat. Het voorkomt hittestress en wateroverlast. 

School, en in het verlengde daarvan het schoolplein, is dé plek waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. Een omgeving waar zowel kinderen als de natuur tot bloei komen, zou vanzelfsprekend moeten zijn. De ambitie is dan ook dat alle basisscholen in de provincie een verrijkt plein krijgen. 

Het project ‘Schoolpleinen Verrijkt’ is een initiatief van IVN Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Kunst & Cultuur en GGD Groningen. Het is onderdeel van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord en wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie, gemeenten en de deelnemende scholen.  

Foto: Marga de Groot.

Back to top button