Kennissymposium pleegzorg Samen staan voor pleegzorg

Groningen – Unieke samenwerking pleegzorgorganisaties en gemeenten in de provincie Groningen werpt zijn eerste vruchten af.

Het samenwerkingsverband van de vier pleegzorgorganisaties Elker pleegzorg, Leger des Heils, William Schrikker Pleegzorg en Timon  organiseerde samen met Stichting Pleegwijzer* en de Groningse gemeenten, de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groningse Gemeenten) op woensdag 18 mei een middagsymposium “Samen staan voor pleegzorg” in het Kielzogtheater te Hoogezand. Doel was om beleidsmedewerkers jeugdzorg, medewerkers van de basisteams en andere professionals in de jeugdzorg kennis te laten maken met de pleegzorg zoals deze in Groningen is georganiseerd.

Pleeggezinnen in de provincie Groningen vallen allemaal onder één van de vier pleegzorgorganisaties. Dat leidde tot voor kort tot verschillen in de organisatie en uitwerking van de pleegzorg. Voor pleegouders met pleegkinderen was dit niet overzichtelijk en klantvriendelijk. De transitie van de jeugdzorg in de provincie Groningen biedt gelukkig veel nieuwe kansen. De gezamenlijke pleegzorgorganisaties, Stichting Pleegwijzer en de RIGG ontwierpen in 2015 een eigen pleegzorgtransitieplan waarmee de Groningse pleegzorg op alle fronten een grote verbeterslag inzetten.

Belangrijk onderdeel van dit plan is de samenwerking tussen de verschillende pleegzorgorganisaties. Zonder verlies van identiteit en met eigen specifieke kenmerken. Een samenwerking die enerzijds het gezamenlijke aanbod versterkt en anderzijds het mogelijk maakt om zaken voor alle pleeggezinnen beter te regelen. In Groningen is deze unieke samenwerking als voorbeeld genoemd  ten  opzichte van de collega-pleegzorgorganisaties in het land.

De vier pleegzorgorganisaties, Stichting Pleegwijzer en de RIGG hebben hiervoor een eerste aanzet gemaakt met de oprichting in maart van  één loket pleegzorg waar alle financiële vraagstukken rondom bijzondere kosten (de kosten naast de reguliere vergoeding voor pleegouders) in de pleegzorg worden behandeld en beoordeeld. Bovendien krijgen pleegouders in de provincie Groningen vanaf mei 2015 allemaal dezelfde scholing- en  trainingsmogelijkheden aangeboden.

Het symposium was onder meer bedoeld om de nieuwe spelers op het jeugdzorgveld zoals gemeenten te informeren over de pleegzorg en het belang van samenwerking te benadrukken, maar ook om hen kennis te laten maken met het samenwerkingsverband.

Tijdens de inspirerende middag luisterden de belangstellenden naar het verhaal van een pleegouder. Ook was een ex-pleegkind aanwezig die vertelde waarom hij niet meer bij zijn ouders kon wonen.  Hoe het was om in een pleeggezin op te groeien. Daarna vonden er workshops plaats waar levendige discussies ontstonden.

Er zijn plannen om in de toekomst een gezamenlijke toegang voor de aanmelding van kinderen voor de pleegzorg in te gaan richten. Uitgangspunt daarbij is dat het belang van de kinderen om wie het gaat en de ouders centraal staan en dat de rechten van kinderen en (pleeg-)ouders als vertrekpunt worden genomen. Ook zal er onderzocht worden hoe kinderen/jongeren zelf in dit proces meer  betrokken kunnen worden.

Back to top button