Jongerenpanel Waterschap Noorderzijlvest van start

Groningen – Tien jongeren uit de provincie Groningen gaan het bestuur en de ambtelijke organisatie van Waterschap Noorderzijlvest adviseren over belangrijke thema’s. Afgelopen woensdagmiddag ontmoetten Daniël, Deniz, Eline, Jan, Pleun, Ramon, Stefan, Tina, Wilkor-Jan en Yvon elkaar voor het eerst.

Deze tien jongeren gaan helpen bij het maken van keuzes die ook impact hebben op de volgende generaties. Daarom is Waterschap Noorderzijlvest enorm blij dat zij nu deze jongeren kunnen betrekken bij het waterwerk in haar werkgebied.

Tien zéér gemotiveerde jongeren gekozen
De doelstelling van het waterschap was om een groep verschillende jongeren te vinden. Dat is gelukt. Uit de totaal 16 aanmeldingen zijn 10 jongeren geselecteerd die de selectiecommissie omver hebben geblazen. De jongeren wonen in stad en ommeland en zijn in de leeftijd tussen de 16 en 23 jaar oud. Er is veel verschillende kennis aanwezig want ook in opleidingen is er veel diversiteit. Denk aan middelbare scholieren, Sportvisserij en waterbeheer, Accountancy, Filosofie, Marine Science en Kust- en Zeemanagement.

De motivatie van alle jongeren kent veel overeenkomsten. Betrokken bij natuur, het klimaat en water zijn ze allemaal. Ook hopen ze allemaal veel van elkaar te kunnen leren en te kijken naar de perspectieven van een ander. Daarbij is het opdoen van bestuurlijke ervaring ook een motivatie. 

Het panel gaat nu het waterschap leren kennen
Afgelopen woensdag heeft het panel elkaar leren kennen. Met presentaties van de Dijkgraaf Roeland van der Schaaf en secretaris-directeur Bas Tammes werd een snelle verkenning van het waterschap gedaan. Daarna volgde het spelen van de online democratiegame. In groepjes vertegenwoordigden de jongeren het bestuur van drie waterschappen en moesten zij politieke keuzes maken. Om de jongeren niet direct in het diepe te gooien waren algemeen bestuursleden Harmannus Blok (BBB), Auke Dijkstra (CDA) en Ale ten Cate (Student en Water) aanwezig om de jongeren te begeleiden.

De komende periode gaat het jongerenpanel op pad om het werk van het waterschap te leren kennen. Zij zullen dijken bezoeken, gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties maar ook de werkplaatsen in Leek en Onderdendam. Er zal oog zijn voor de waterkwaliteit en waterveiligheid en uitleg van de peilbeheerders.

Vanaf september start de eerste opdracht
Als de tien leden de introductie hebben afgerond, starten ze in september aan hun eerste opdracht.
Het panel zal elk jaar drie opdrachten voorgelegd krijgen die verband houden met de grootste opgaves van het waterschap.  

Naast een financiële vergoeding, ook veel werkervaring
Jongeren maken door hun deelname kennis met het waterwerk en kunnen meebeslissen over de toekomst. Tegelijkertijd vergroten zij hun netwerk en doen ervaring op in een bestuurlijke omgeving. Naast dat jongeren een financiële vergoeding krijgen per opdracht, zullen ze veel inspirerende workshops aangeboden krijgen. Ook is het een flexibele functie. Als waterschap begrijpen we dat jongeren op sommige momenten veel ballen tegelijkertijd omhoog moeten houden. In deze drukke periodes mogen jongeren eenmalig een opdracht overslaan.

Back to top button