Inwoners Uithuizermeeden mogen mee praten over de toekomst van het dorp

Uithuizermeeden – Op woensdag 14 oktober wordt er in Uithuizermeeden een bewonersavond gehouden. Inwoners van Uithuizermeeden hebben een uitnodiging ontvangen om mee te denken en te praten over het dorp en een nieuwe dorpsvisie. Deze nieuwe dorpsvisie is onderdeel van het plan van aanpak van de gemeente Eemsmond om Uithuizermeeden ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Bijkomende reden voor een dorpsvisie is het feit dat Uithuizermeeden te kampen heeft met leegstand en achterstallig onderhoud aan panden. Daarnaast heeft het dorp – net als vele andere dorpen in de Provincie – te maken met aardbevingsschade. Dit alles heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. Met een nieuwe dorpsvisie wordt negatieve ontwikkeling omgebogen naar een positieve trend, zodat Uithuizermeeden een leefbaar dorp is en blijft.

Uithuizermeeden 2020
De projectgroep ‘Visieplan Uithuizermeeden 2020’ is organisator van de bijeenkomst. In deze projectgroep zijn de Stichting Dorpsbelangen, Ondernemers Vereniging Eemsmond Noord (O.V.E.N.) en Stichting Meij Invest verenigd. Zij zijn de initiatiefnemers om de toekomst van Uithuizermeeden in een nieuwe dorpsvisie te vatten. De gemeente Eemsmond ondersteunt dit idee van harte en heeft daarom een faciliterende rol bij het opstellen van de dorpsvisie.

Voor Meij – door Meijsters
Veel inwoners van Uithuizermeeden (Meij) zijn bezig met hun leefomgeving. Ze zijn actief in hun buurt of wijk, ze blijven op de hoogte van wat er in het dorp gebeurt en zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen. De projectgroep gaat samen met iedereen die wil meepraten, meedenken en meedoen aan de slag: een dorpsvisie voor en door ‘Meij’, door ‘Meijsters’ gemaakt met het vizier op de toekomst. De stem van de inwoners vormt waardevolle input voor de uiteindelijke dorpsvisie. Samen wordt er een brede dorpsvisie opgesteld die zich in eerste instantie voornamelijk richt op de ruimtelijke aspecten van het dorp.

De eerste stap om te komen tot een dorpsvisie is op woensdag 14 oktober: dan wordt er een eerste bewonersavond gehouden. Iedereen uit het dorp is uitgenodigd en van harte welkom om mee te praten over de toekomst van hun Uithuizermeeden.

Back to top button