Inloopmarkten versterkingsopgave Loppersum en ’t Zandt voorzien in behoefte

Loppersum – Deze week zijn in de dorpen Loppersum en ’t Zandt bijeenkomsten georganiseerd met als doel een totaalbeeld te schetsen van de versterkingsopgave. De opkomst was groot. Honderden mensen kwamen er op af.

Burgemeester Rodenboog: ‘We hebben deze inloopmarkten samen met dorpsbelangen georganiseerd. Dit is een laagdrempelige manier om het gesprek aan te gaan. Aanleiding was voor ons de versterkingsadviezen die de Nationaal Coördinator Groningen heeft besproken met een deel van de inwoners van beide dorpen. De impact hiervan is groot: het gaat om het versterken van de woning of een alternatief voor versterken. Dit raakt mensen diep. Zowel dorpsbelangen als de gemeente willen er zijn voor onze inwoners. De regie van de versterkingsoperatie ligt weliswaar bij de Nationaal Coördinator Groningen, maar op deze manier kunnen wij de verbinding leggen tussen de verschillende partijen en de inwoners.’

Inloopmarkt
Er is gekozen voor een inloopmarkt waar mensen bij diverse stands informatie konden ophalen en vragen stellen. De volgende partijen waren aanwezig: Nationaal Coördinator Groningen, Stut & Steun, Onafhankelijke Raadsman, Woonzorg Nederland, Woongroep Marenland, Wierden & Borgen, Rabobank, Platform Kerk & Aardbeving, Centrum voor Jeugd en Gezin, inwonersondersteuners van de gemeente Loppersum en Dorpsbelangen. Daarnaast waren er lokale initiatieven zoals Landgoed de Camping, Zonnedorpen, Lopec  en  Buurkracht aanwezig.

Een van de onderdelen van de inloopmarkt was de ideeëntafel. Hier zijn we met inwoners het gesprek aangegaan om ideeën en kansen voor hun dorp te achterhalen. Albert Rodenboog:’ Met een plattegrond van het dorp als basis het gesprek met de inwoners aangaan is een goede vorm gebleken. Naast diverse mooie ideeën waren er ook veel zorgen. Dorpsbewoners zijn erg betrokken. Dat moeten we koesteren. We gaan zeker kijken hoe we een vervolg gaan geven aan deze inloopmarkten’.

 

Back to top button