In 2015 is € 2,6 miljoen besteed in verband met bodemdaling door aardgaswinning

Groningen – De Commissie Bodemdaling heeft in 2015 een bedrag van € 2.637.593,- toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 206 miljoen.

Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2015 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. Deze Commissie beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

De Commissie heeft in het verslagjaar 24 verzoeken om schadevergoeding ontvangen. Het
toegekende bedrag van ruim € 2,6 miljoen is in hoofdzaak besteed aan de bouw van een gemaal en sluis bij Usquert en aan de exploitatie van 16 bodemdalingsobjecten. Verder zijn bedragen besteed aan onderzoek, voorbereiding en uitvoering van bodemdalingsmaatregelen in opdracht van de waterschappen in Groningen. Van het in de bodemdalingsovereenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag van € 855 miljoen op prijspeil 2015, is na aftrek van toezeggingen en reserveringen nog € 467,- miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag van € 50 miljoen op prijspeil 2015, is thans nog € 36 miljoen beschikbaar.

Het jaarverslag is te vinden op www.commissiebodemdaling.nl

Back to top button