Historisch materiaal gezocht rond 100 jaar voetbal in Delfzijl

Delfzijl – Honderd geleden, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd de voetbalsport ook in Delfzijl en omstreken populairder dan ooit daarvoor. Omdat op 21 augustus 1918 voetbal in Delfzijl voor het eerst sinds de oorlog weer een serieuze doorstart maakte, is dit de datum die door de KNVB is opgenomen als officiële oprichtingsdatum van de Delfzijlse Voetbal Vereniging (D.V.V.).

Die club fuseerde na de oorlog met v.v. Farmsum. De nieuwe fusieclub kreeg de naam v.v. Neptunia. In de jaren ’50 scheidt Farmsum zich af van Neptunia en verandert de zaterdagafdeling in v.v. Eems Boys. Daarnaast besluiten de Weiwerders binnen de vereniging zelfstandig verder te gaan als v.v. Oosterhoek. Sinds 1 juli 2014 heeft Delfzijl, net als in 1918, weer één officiële voetbalvereniging: NEC Delfzijl.

We – een werkgroep bestaande uit leden van NEC Delfzijl en oud-leden van Neptunia, Eems Boys, Farmsum, Oosterhoek en Meedhuizen – staan gedurende het seizoen 2018/2019 stil bij honderd jaar voetbal in Delfzijl. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van dit eeuwfeest en daarom zijn we op zoek naar historisch materiaal van honderd jaar voetbal in Delfzijl, zoals oude voetbalschoenen, affiches, speldjes, foto’s, documenten, krantenartikelen enzovoorts. Dit materiaal wordt gebruikt om een compleet beeld te kunnen geven van honderd jaar voetbal in Delfzijl.

Daarnaast is de werkgroep op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor nader te bepalen festiviteiten gedurende het komende seizoen.  Heeft u historisch materiaal of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dat kan via het secretariaat: K.C.Koolhof@home.nl.

 

Back to top button