Herstelde monumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum officieel geopend

Stedum – Op vrijdag 12 april heeft Het Groninger Landschap de restauratie van de monumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum feestelijk afgerond in aanwezigheid van betrokken partijen. Susan Top, gedeputeerde van de provincie Groningen, en Annalies Usmany-Dallinga, wethouder van de gemeente Eemsdelta hebben de herstelde boerderij officieel geopend. Stadsdichter van Groningen, Esmé van den Boom, hield speciaal voor deze gelegenheid een voordracht met een gedicht getiteld: ‘Wolkenvelden, oude laan’’.

Aardbevingsschade
Door de gaswinning in Groningen heeft de boerderij aanzienlijke aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij vervolgens verkocht aan de NAM. De NAM heeft de boerderij samen met twee gelijksoortige boerderijen in Huizinge en Onderdendam in 2017 overgedragen aan Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap heeft de drie boerderijen vervolgens gerestaureerd. De Occo Reintiesheerd is nu als laatste ook succesvol gerestaureerd.

Nieuwe bestemming
Het Groninger Landschap heeft de woonfunctie in de Occo Reintiesheerd verplaatst naar een van de twee schuren. Hier is een aardbevingsbestendige moderne woning gerealiseerd.

Boerenerf
Naast de woning wordt er nog gewerkt aan het boerenerf. Landschapsbeheer Groningen heeft een tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd, waaruit een ontwerp voor het erf is gekomen met onder andere een Groninger slingertuin. De verwachting is dat de opening van het boerenerf in 2025 gevierd kan worden. 

Het herstel van boerderij Occo Reintiesheerd is mede mogelijk gemaakt door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, provincie Groningen en gemeente Eemsdelta.

Back to top button