Groot onderhoud op NAM-locatie Tjuchem

Tjuchem – Op de NAM-locatie Tjuchem aan de Oosterzandenweg tussen Siddeburen en Tjuchem (gemeente Slochteren) wordt in de maanden augustus tot en met november groot onderhoud uitgevoerd. In juli worden op en bij de locatie voorbereidende werkzaamheden voor dit onderhoud uitgevoerd.

Wat gaat de NAM doen?
De locatie Tjuchem wordt begin augustus volledig stilgelegd om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode op deze locatie geen aardgas geproduceerd. Nadat de locatie uit bedrijf is genomen wordt deze drukvrij gemaakt via de fakkel. Als de locatie eenmaal drukvrij is wordt deze geïnspecteerd en worden de werkzaamheden aan de installaties verricht. Het werk dat uitgevoerd gaat worden betreft groot onderhoud, een zogeheten ‘turn-around’. Er staan verschillende werkzaamheden gepland: het aanpassen en vervangen van onderdelen van installaties, leidingen en elektronische systemen en het vervangen van de compressor. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie eind november weer in bedrijf genomen.

Ten behoeve van het parkeren van medewerkers wordt er buiten de locatie een tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd. Deze parkeerplaats wordt na de onderhoudsstop weer opgeruimd.

Wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. In september wordt er van 07:00 tot 23:00 uur gewerkt, die werkzaamheden vinden vooral in het controlegebouw plaats waarmee de overlast voor de omgeving beperkt is.

Wat merkt de omgeving?
De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie Tjuchem merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast te voorkomen. Er wordt bij aanvang van het onderhoud (begin augustus) ook enige tijd gefakkeld wat in de omgeving zichtbaar zal zijn.

Back to top button