Geslaagde collecte tijdens Kerstnachtdiensten in Appingedam levert €1336 op voor de Voedselbank

Appingedam – In Appingedam werd op 24 december  tijdens de Kerstnachtdiensten een indrukwekkend bedrag opgehaald voor de Voedselbank. De collecte, die plaatsvond tijdens de feestelijke diensten, resulteerde in een gulle bijdrage van 1336 euro.

Dit bedrag, wat overgemaakt kan worden aan de Voedselbank, vertegenwoordigt maar liefst 75% van de opbrengst van beide kerken. Het resterende deel zal worden aangewend ter dekking van gemaakte onkosten tijdens de kerstvieringen.

Back to top button