Gert Brouwer nieuwe voorzitter CDA provincie Groningen

Groningen – Gert Brouwer is vorige week gekozen tot nieuwe voorzitter van CDA provincie Groningen. De leden kozen hem eenstemmig op een vergadering in Hoogezand. Brouwer is de opvolger van Anne Marie Knottnerus, die vijf jaar voorzitter is geweest. Gert Brouwer is 52 jaar en woont in Wagenborgen. Hij werkt als gemeentelijk programmamanager bij het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. In het verleden heeft hij als gemeentesecretaris in Bergen en als manager bij verschillende zorginstellingen gewerkt. Brouwer is CDA fractievoorzitter in de gemeenteraad van Delfzijl geweest (2010 – 2014) en voorzitter van de afdeling CDA Delfzijl.

Voor Brouwer is het CDA de kampioen evenwichtig handelen. “ Mijn ambities met betrekking tot het invulling geven aan het provinciaal voorzitterschap liggen vooral op het vervaardigen van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Kernvraag hierbij moet zijn of een politieke partij als het CDA louter en alleen een ledenorganisatie moet zijn of dat we meer toe gaan werken naar een netwerkorganisatie waarbij we uitdrukkelijk toe werken naar een open organisatiestructuur, uiteraard met behoud van onze kernwaarden. Het CDA gaat een boeiende tijd tegemoet waarbij de herindeling de komende 4 jaren meer en meer vorm krijgt. Dat gaat ook iets betekenen voor de huidige 23 lokale CDA afdelingen. Ik vind het een eer en een voorrecht om hier mede sturing aan te mogen geven” aldus Brouwer.

 

Back to top button