Gemeente Het Hogeland wil weten wat inwoners nodig hebben voor afvalvermindering

Uithuizen – Ruim 11.000 inwoners van de gemeente Het Hogeland kunnen vanaf vandaag aangeven wat zij nodig hebben om minder huisvuil te produceren. Met de resultaten van het onderzoek stelt de gemeente varianten op voor de toekomstige afvalvoorzieningen in het Hogeland.

In het najaar vraagt Het Hogeland inwoners welke variant de voorkeur heeft. De gemeenteraad neemt in november het uiteindelijke besluit.

De huidige afvalinzameling in het Hogeland verloopt nog zoals dat voor de herindeling het geval was. In 2021 moet dat worden geüniformeerd. Dan gaan Hogelandsters ook één en hetzelfde tarief betalen. In het onderzoek wordt inwoners ook gevraagd hoe dat tarief berekend zou moeten worden. 

Minder afval
De gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid huisvuil per inwoner drastisch terug te brengen. Nu is dat nog meer dan tweehonderd kilo per persoon op jaarbasis; in 2025 moet dat terug naar 30. Om dit te bereiken, is medewerking van inwoners essentieel. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vraag wat de gemeente kan doen om deze landelijke doelstelling te behalen.

Verder moet het onderzoek boven water krijgen op welke wijze huisvuil in de toekomst moet worden ingezameld. Ook wil de gemeente ideeën en suggesties ophalen die moeten leiden tot vermindering van de afvalstroom en, in het verlengde daarvan, minder verspilling van grondstoffen.

Meedoen met het onderzoek
De inwoner die de brief ontvangen, beschikken over een unieke inlogcode. Daarmee krijgen ze toegang tot de vragenlijst. Inwoners die geen internet hebben of die geen brief hebben ontvangen maar toch willen meedoen, kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen de vragenlijst toegestuurd krijgen of een lijst ophalen bij de gemeentelocaties. De Hogelandsters kunnen hun mening tot 16 juli kenbaar maken. De brief die inwoners ontvangen is goed te herkennen aan ‘Blikkie’: een poppetje gemaakt van afval dat terugkomt in alle uitingen vanuit het project ‘Meer doen met minder Afval’. Op www.hethogeland.nl/minderafval kunnen inwoners meer informatie vinden.

‘Van-denken-naar-doen avonden’
Op 22 juni hield de gemeente het ‘Hogelandster Afvalfestival’ in Leens. Daar konden bezoekers ook aangeven hoe de afvalstroom kan worden teruggebracht. Dat leverde al tal van suggesties op. De komende weken gaat de gemeente samen met ‘afvalbewuste’ inwoners tijdens ‘Van-denken-naar-doen avonden’ dieper in op de vraag hoe afvalvermindering gestalte kan krijgen. 

Back to top button