Gemeente Eemsdelta moet fors bezuinigen vanwege minder inkomsten van het Rijk

Eemsdelta – Vanaf 2026 gaat het Rijk ongeveer 3 miljard bezuinigen op de algemene uitkeringen van gemeenten. De algemene uitkering is geld dat de gemeente van het Rijk krijgt. En de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.

Wethouder Jan Menninga van financiën: “Voor Eemsdelta gaat het om een bedrag van ongeveer € 10 miljoen dat wij minder gaan ontvangen vanaf 2026 van het Rijk. Er is tot nu toe geen enkele aanwijzing dat het nieuwe kabinet deze bezuiniging terug gaat draaien. Dat betekent dat wij moeten gaan kijken hoe wij deze € 10 miljoen minder aan inkomsten gaan oplossen. Daarnaast hebben we de komende jaren meer geld nodig voor onder andere de onderhoud van onze wegen, de voet- en fietspaden en het groen. Ook gaan we meer geld uitgeven aan de openbare orde en veiligheid in onze gemeente. Om dit te kunnen doen en het  verlies aan inkomsten op te vangen, presenteren wij bij de kadernota in totaal 47 bezuinigingsvoorstellen om dit mogelijk te maken. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer € 13,5 miljoen. We hebben zoveel mogelijk gezocht naar bezuinigingen met geen of zo weinig mogelijk impact, maar sommige bezuinigingen gaan onze inwoners en maatschappelijke organisaties wel pijn doen.”

Rijk dwingt Eemsdelta tot bezuinigingen
Om ervoor te zorgen dat we vanaf 2026 een sluitende begroting hebben, moeten we bezuinigen. Een sluitende begroting is een financieel overzicht waarbij onze uitgaven even hoog zijn, als onze inkomsten. Onze uitgaven zijn vanaf 2026 hoger dan we aan inkomsten binnenkrijgen. Het gaat om een bezuiniging van rond de € 8 miljoen vanaf 2026 en € 13,5 miljoen vanaf 2028. Veel Nederlandse gemeenten verwachten dat ze vanaf 2026 te weinig geld krijgen van het Rijk om de kosten te betalen. Eemsdelta is daardoor niet de enige gemeente die moet bezuinigen.

Wat betekenen de bezuinigingen?
We hebben ons best gedaan om naar bezuinigingen te zoeken die een zo’n klein mogelijk gevolg hebben op onze inwoners en onze medewerkers. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we een gemeente blijven waar het nog altijd goed leven, wonen en werken is. 1 van de 47 voorstellen is om de meeste budgetten te verlagen met een paar procent. Dit draagt bij aan een bezuiniging van 3 miljoen. Uitzonderingen hierbij zijn: gesubsidieerde instellingen, gemeenschappelijke regelingen en personeel. We doen dit voorstel, omdat we in de afgelopen 3 jaar een overschot hadden op de jaarrekening van minstens € 10 miljoen. Dit betekent dat we 3 jaar achter elkaar meer dan € 10 miljoen hebben overgehouden. Met deze bezuiniging willen we dit voorkomen. Ook is 1 van de voorstellen om de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en bedrijven vanaf 2026 voor 3 jaar met 2,5% extra te verhogen.

We zitten in 2025 niet stil en gaan genoeg wél doen!
We moeten gaan bezuinigen, maar gaan in 2025 genoeg wél doen. Denk hierbij aan extra geld dat we uit gaan geven aan de onderhoud van onze wegen, de voet- en fietspaden en het groen. Ook gaan we meer geld uitgeven aan de openbare orde en veiligheid in onze gemeente. Via de gelden van het Nationaal Programma Groningen (NPG) hebben we nog verschillende projecten lopen, zoals de verdere ontwikkeling van de Campus in Appingedam. Om de leefbaarheid in de dorpen goed te houden, blijven de dorps- en wijkbudgetten beschikbaar. Inwoners met een laag inkomen kunnen ook in 2025 gebruik blijven maken van de gratis Meedoen Pas, een ov-chipkaart. En het college blijft zich onverminderd inzetten om de negatieve gevolgen van de gaswinning opgelost te krijgen, verschillen kleiner te maken en inwoners perspectief te bieden voor de toekomst. Dit op korte en lange termijn.

Raadsvergadering op 10 juli
Op 10 juli vergadert de raad over de Kadernota 2025, de Jaarrekening voor 2023 en alle 47 voorstellen om te bezuinigen. Na 26 juni staan de stukken op de agenda van de raadsvergadering. Bekijk de stukken via eemsdelta.nl/kadernota.

Back to top button