Financieel team helpt mensen in DAL-gemeenten met betalingsachterstanden

Appingedam – De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum richten nog dit jaar een speciaal financieel team op om inwoners en hulpverleners te helpen bij financiële vragen. De gemeenten kiezen hiervoor omdat mensen hun schulden vaak onderschatten en gemiddeld vijf jaar wachten totdat zij zich melden met schulden. De schuld is dan vaak al opgelopen tot een bedrag dat tien keer zo hoog is dan het oorspronkelijke bedrag.

Wethouder Joostens van gemeente Delfzijl: “We vinden het belangrijk om in een vroeg stadium mensen actief te helpen bij de schulden. Het hebben van schulden geeft vaak veel andere bijkomende problemen. Zo kan het vinden van een baan bemoeilijkt worden; schulden kunnen leiden tot psychische klachten bij volwassenen en kinderen en zelfs tot echtscheidingen. Een investering op dit vlak zorgt dat mensen sneller uit een stressvolle situatie komen, en dat andere hulpverlening minder nodig is”.

In het laatste kwartaal van 2018 was de gemiddelde schuld bij de Volkskredietbank in de regio € 42.000 en waren er gemiddeld per persoon al 16 schuldeisers. Vaak schatten mensen hun werkelijke schuld twee keer zo laag in. Wanneer in een eerder stadium contact is met de inwoner, zijn de schulden of betalingsachterstanden vaak nog te overzien. De hulpverlening is dan eenvoudiger te organiseren en problemen in de huishoudens waar dit speelt kunnen dan voorkomen worden.

Financieel team
Half oktober moet het team compleet zijn. Het bestaat uit een coördinator en zes medewerkers: vier deskundigen op het gebied van financiën die sociaal zeer vaardig zijn en twee ervaringsdeskundigen die de situatie van mensen met schulden begrijpen. Het project is opgezet in nauwe samenwerking met de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD!) en de Volkskredietbank (VKB).

Back to top button