Enquête over herindeling Appingedam Delfzijl Loppersum

Delfzijl – De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum vormen vanaf 1 januari 2021 een nieuwe gemeente. Het samengaan van deze drie gemeenten vraagt om een gezamenlijke visie op de nieuwe gemeente en een gezamenlijke wijze van dienstverlening aan de inwoners. De gemeenten vinden het belangrijk inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven daarbij te betrekken.

Steekproef
Daarvoor vindt steekproefsgewijs een onderzoek in de vorm van een schriftelijke enquête plaats onder inwoners, maatschappelijke organisatie en bedrijven. Hiervoor is een marktonderzoeksbureau ingeschakeld. De door de steekproef gekozen groep krijgt per brief een inlogcode en een vragenlijst. De ontvanger kan kiezen online of schriftelijk de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is met een bijgevoegde retourenvelop kosteloos terug te sturen.

Ook meedoen
Inwoners die per post geen vragenlijst hebben gekregen, kunnen wel meedoen. Via de link www.socioquest.nl/dalvragenlijst is de vragenlijst voor inwoners in te vullen. Deze link is ook op de gemeentelijke websites – www.appingedam.nl,  www.delfzijl.nl, www.loppersum.nl – te vinden. Daarnaast kunnen inwoners contact opnemen met het marktonderzoeksbureau om de vragenlijst met retourenvelop toegestuurd te krijgen Het onderzoeksbureau is bereikbaar via helpdesk@socioquest.nl, telefoon: 050 – 205 30 (op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur). De vragenlijst is tot en met 24 maart beschikbaar.

Breder beschikbaar
Naast inwoners is de vragenlijst ook breder beschikbaar. Bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgen zoveel mogelijk per e-mail de vragenlijst toegestuurd. Ook de gemeenteraadsleden, collegeleden en medewerkers van de drie gemeenten en van de gezamenlijke werkorganisaties worden in het onderzoek betrokken.

Kader van nieuwe gemeente
Ook tijdens uiteenlopende bijeenkomsten die de gemeenten in het voorjaar organiseren, zal het onderzoek naar visie en dienstverlening onder de aandacht worden gebracht. Met de uitkomsten van het onderzoek stellen de gemeenten een visie op met de kernwaarden voor de nieuwe gemeente. Daarin is ook aandacht voor de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening en participatie vorm krijgen. Deze visie geeft de kaders aan waarbinnen Onze Nieuwe Gemeente gaat werken.

Back to top button