Eisse Luitjens Lijsttrekker VVD bij Waterschapsverkiezingen

Delfzijl – In maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor de waterschapsbesturen. Voor Waterschap Noorderzijlvest zal Eisse Luitjens uit Loppersum de kieslijst van de VVD aanvoeren als lijsttrekker. De afgelopen periode heeft hij deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest. Naast hem zal uit het VVD-netwerk van Delfzijl, Appingedam en Loppersum ook Chris Ronde uit Delfzijl onderdeel uitmaken van de kieslijst in 2019.

De waterschappen regelen de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Kort samengevat gaat het om droge voeten, voldoende en schoon water en de zuivering van rioolwater. Deze taken staan niet op zichzelf, ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, agrarische ontwikkeling, natuurontwikkeling en milieubeheer.

De VVD wil een waterschap die zorgt voor veiligheid, die klaar is voor de toekomst, er voor iedereen is en zijn zaken op orde heeft. Kortom een waterschap wat zijn werk goed DOET.

Back to top button