Delegatie uit Singapore bezoekt dijkversterkingsproject in Delfzijl

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Delfzijl – Op vrijdag 30 november ontvingen waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest een delegatie uit Singapore. Het gezelschap bestond uit technische medewerkers van diverse overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de bouw van de eerste polder in Singapore. Tijdens een zesdaags bezoek aan Nederland halen zij bij verschillende waterschappen, Rijkswaterstaat en Deltares inzichten en ervaringen op. In Groningen deed het gezelschap onder meer het dijkversterkingsproject in Delfzijl en gemaal Rozema in Termuntenzijl aan.

In Singapore is de aannemer onlangs begonnen met de bouw van Singapore’s eerste polder. Eisse Luitjens, DB-lid Noorderzijlvest: “Het project omvat onder andere de bouw van een 11 km lange zeewering. De veiligheidseisen die aan deze dijk worden gesteld zijn vergelijkbaar met die in Nederland. De nodige eisen worden ook gesteld aan goede afwatering. Dingen waar wij als waterschappen ruime ervaring in hebben. Dat delen we graag.”

Meten en toetsen
In Delfzijl ging de interesse van de Singaporezen niet alleen uit naar de technische dijkversterking. Het gezelschap was ook geïnteresseerd in monitoringstechnieken met behulp van sensoren, waterspanningsmeters en versnellingsopnemers i.v.m. aardbevingen. En het traject dat er uiteindelijk toe geleid heeft dat de dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl met prioriteit uitgevoerd wordt.

Gemaal Rozema
Na een veldbezoek aan de ‘dubbele dijk’ deed het gezelschap ook afwateringsgemaal Rozema in Termunten aan. Hunze en Aa’s heeft net de tolkleppen van dit gemaal vervangen die het zeewater tegenhouden. Eén van de vier pompen staat nog droog, waardoor de reparatiewerkzaamheden van zeer dichtbij bekeken konden worden.

Internationale samenwerking
Beide waterschappen ontvangen vaker delegaties uit het buitenland. Jan Batelaan, DB-lid Hunze en Aa’s: “Wereldwijd gezien is Nederland koploper als het gaat om goed waterbeheer. Waterschappen delen deze kennis met landen waar waterbeheer uitdagingen kent. We leren er ook zelf van. Onze internationale projecten kunnen tevens de exportpotentie van de Nederlandse watersector vergroten. Een win-winsituatie dus”.

Back to top button