Cultuurgeld met €10,- per kind per jaar opgehoogd

Delfzijl – Afgelopen week hebben de scholenkoepels Marenland en Noordkwartier en de stichting IVAK een convenant ondertekend, waarin nogmaals wordt benadrukt hoe belangrijk cultuureducatie onder schooltijd is.  Om deze boodschap kracht bij te zetten, ontvangen de scholen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum vanaf komend schooljaar jaarlijks een budget van €10,- per kind via het IVAK.

De scholen leggen daar hun eigen cultuurbudget van ca. €15,-per kind per jaar bij. Hierdoor is er voortaan in totaal €25,- euro cultuurgeld per kind per jaar beschikbaar en kan er in de klas nog meer aandacht worden geschonken aan muziek, dans, theater en beeldende kunst. Dit wordt o.a. bereikt door het inzetten van gastdocenten, het organiseren van culturele activiteiten/uitstapjes, het aanschaffen van een methode of lesmateriaal, maar ook door bij- en nascholen van leerkrachten op het gebied van cultuureducatie.

Schoolgebouwen als leslocaties
Daarnaast stellen de deelnemende scholen van Marenland en Noordkwartier na schooltijd via IVAK ieder een lokaal beschikbaar waar cultuuraanbieders lessen en cursussen mogen aanbieden. Een ideale situatie voor ouders om hun kinderen dichtbij huis aan culturele lessen/workshops te kunnen laten deelnemen. Mensen die in buitengebieden wonen, hoeven nu geen (half)uur meer te reizen om bij de leslocatie te komen. Voor de zzp-docenten ook erg handig, zij kunnen hun lessen aanbieden op de plekken waar hun (potentiele) klanten al komen.

Cultuuraanbod nabij
Stichting IVAK hoopt dat het convenant ervoor zorgt dat meer kinderen in de DAL-regio creatieve lessen en cursussen gaan volgen. Meer weten over cultuureducatie via IVAK? Kijk dan op www.ivak.netBack to top button