Commissie voor de milieueffectrapportage: Meer onderzoek nodig rond Windpark Eemshaven-West en de gevolgen op beschermde vogels

Eemshaven – Alle relevante opties voor de opzet van het nieuwe Windpark Eemshaven-West staan op een rij. Er is alleen nog informatie nodig over de gevolgen voor beschermde vogels aan de Waddendijk, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Pas dan weet de provincie Groningen zeker of die opties juridisch mogelijk zijn en of ze een besluit kan nemen. De provincie had de Commissie gevraagd om te adviseren over een notitie over de verschillende opties.

De provincie Groningen wil een nieuw windpark aan de noordkust van Groningen vlakbij de Eemshaven toestaan. Het proces loopt al een aantal jaren. Eerder heeft de provincie onderzoek gedaan naar de milieueffecten van zes opties voor de opzet van het windpark. Die milieugevolgen staan in een milieueffectrapport en aanvulling daarop. Toen een nieuw initiatief in beeld kwam, heeft de provincie het besluitvormingsproces onderbroken. De opzet van het windpark wordt nu opnieuw uitgewerkt.

De provincie heeft aan de Commissie gevraagd of er eerst nog onderzoek nodig is naar andere opties voor de opzet van het windpark. Dat is niet nodig, zegt de Commissie, maar een risico blijft dat geen van de onderzochte opties juridisch mogelijk zijn. De verstoring van beschermde vogels lijkt nog niet goed onderzocht. Het windpark ligt dichtbij de Waddenzee, een belangrijk leefgebied voor veel vogels. Een reƫel risico van het windpark is dat het aantal beschermde vogels verder afneemt.

De Commissie adviseert om bij de verdere besluitvorming deze effecten beter in beeld te brengen. Dat vergroot de kans op een plan dat goed met de beschermde natuur omgaat en ook juridisch uitvoerbaar is.Back to top button