dinsdag 21 september 2021
19.9 C
Delfzijl

College Delfzijl wil sociaal netwerk versterken

spot_img

Delfzijl – Hulp, zorg en ondersteuning vertrouwd en dichtbij inwoners, dat is wat het college van de gemeente Delfzijl beoogt met haar dienstverlening in het Sociaal Domein. Het college stelt de gemeenteraad voor zich te richten op vier speerpunten en deze te faciliteren.

“We zijn al bijna twee jaar bezig hulp, zorg en ondersteuning aan onze inwoners goed te organiseren,” vertelt wethouder Meindert Joostens. “Met samenwerkingspartners zorgen we ervoor dat niemand tussen wal en schip raakt. Dit is een proces dat steeds doorgaat en niet af is.” De gemeente werkt samen met partners als Werkplein Fivelingo, de Volkskredietbank en Stichting Welzijn en Dienstverlening in een netwerk om inwoners te ondersteunen. “We zien dat ook steeds meer inwoners zich organiseren en vormen van vrijwillige hulp en ondersteuning ontwikkelen voor elkaar,” signaleert de wethouder. Met het inrichten van het Sociaal Plein Delfzijl ontstaat een vangnet van vrijwillige en professionele hulp die voor iedere inwoner van Delfzijl beschikbaar is.

Vier speerpunten
Om deze ontwikkeling verder mogelijk te maken stelt het college voor om de aandacht op vier speerpunten te richten:

*Sociaal Plein Delfzijl verder ontwikkelen
Nu zijn Wmo en Centrum Jeugd en Gezin (CJG) al via het Sociaal Plein telefonisch en per email te benaderen. Inwoners kunnen er met elke vraag terecht over opgroeien, opvoeden, voorzieningen, ondersteuning, welkbevinden werk en inkomen. Het is de bedoeling dat veel meer organisaties via één ingang gemakkelijk te bereiken zijn voor inwoners, zodat die niet hoeven zoeken naar antwoord op hun zorg- of hulpvraag. Naast een centrale plek van ontmoeten in het nieuwe gezondheidscentrum in het centrum van Delfzijl ontwikkelt de gemeente samen met de dorpen en wijken een vorm van beschikbaar zijn. Dat zou met ambulante teams kunnen of andere vormen waarvan de inwoners zeggen dat het hen helpt.

* Gebiedsgericht werken verder ontwikkelen
Gebiedsgericht werken maakt het mogelijk de juiste dingen te doen voor een dorp of wijk. Goed contact met inwoners staat daarbij voorop. Met de inzet van gebiedsregisseurs zijn positieve ervaringen opgedaan. Het college wil met gebiedskompassen meer informatie over dorpen en wijken beschikbaar hebben en stellen. Deze kompassen moeten mee aantonen of de transformatie in het sociale domein ook dat bereikt wat het college beoogt.

*Verder ontwikkelen van de huidige werkwijze
Maatwerk leveren, integraal samenwerken, afwegen wat financieel slim is, juridisch mogelijk en aansluit bij de wens en de mogelijkheden van inwoners. Op deze manier wil de gemeente voor haar inwoners werken. Dat vraagt een andere manier van (samen)werken dan jarenlang het geval is geweest. Leidend zijn de signalen die vanuit dorpen en wijken worden opgevangen, via de kompassen maar vooral ook via direct contact.

* Versterking van regie en sturing
Er verandert veel in onze samenleving en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Toch wil het college meer en beter kunnen sturen op de resultaten in het sociaal domein. Door een meer vraaggericht hulpaanbod is moeilijker te voorspellen welke zorg, hulp en ondersteuning voor inwoners nodig is. Het college wil hiervoor sturingsinstrumenten ontwikkelen, zodat ook de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak goed kan vervullen.

Vangnet

Wethouder Joostens: “Onze inwoners zijn heel goed in staat om hun eigen leven vorm te geven. Als gemeente willen we ondersteuning, hulp en/of zorg leveren als het niet (meer) zelf of met hulp van de omgeving lukt. Samen kijken we dan waar een inwoner behoefte aan heeft en wat de gemeente daarin kan betekenen, als een vangnet waar inwoners op terug kunnen vallen”. Om de vier speerpunten te realiseren is het nodig meer mensen aan de ‘voorkant’ van de hulp- en dienstverlening beschikbaar te hebben, die in rechtstreeks contact met inwoners kunnen ondersteunen. Hiermee realiseert het college dat inwoners eerder, beter en directer toegang hebben tot kwalitatief versterkte hulpverlening. Om die reden vraagt het college de gemeenteraad in te stemmen met extra formatie voor de teams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Wmo van het Sociaal Plein Delfzijl.

Over het sociaal domein

Sinds 1 januari 2015 heeft gemeente Delfzijl taken en verantwoordelijkheden gekregen op gebied van Jeugd, Zorg (Wmo) en Werk & Inkomen. Samen vormen deze beleidsvelden het ‘sociaal domein’. Inwoners van Delfzijl kunnen bij de gemeente terecht voor onder andere ondersteuning bij gezond oud worden in de eigen, vertrouwde omgeving,  schuldenproblematiek, werkeloosheid (denk aan het verlenen van een bijstandsuitkering en hulp bieden bij het vinden van werk) en ondersteuning in de opvoeding. De focus ligt daarbij op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van de inwoners.

Volg ons op

11,203FansLike
1,424VolgersVolg
5,284VolgersVolg
1,432AbonneesAbonneer
TuinTuin
WonenWonen
AutoAuto
DierDier
KlussenKlussen
Mode 2021Mode 2021
Design en lifestyleDesign en lifestyle

Populaire berichten