Landelijk nieuws

 • Minister Schippers wil minder verschillende zorgpolissen

  Den Haag – Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) doet een beroep op zorgverzekeraars om hun polisaanbod transparanter te maken. Zo wil de minister dat het aantal verschillende zorgpolissen waaruit mensen kunnen kiezen wordt teruggebracht. Mensen zien door het enorme aanbod van verschillende combinaties van polissen vaak door de bomen het…

  Lees meer »
 • Nederlandse coffeeshopbeleid wordt niet gewijzigd

  Den Haag – Het coffeeshopbeleid wordt door het kabinet onverminderd doorgezet. Het Nederlandse coffeeshopbeleid is gericht op het kleiner en beheersbaarder maken van coffeeshops. Het beleid is de afgelopen jaren aangescherpt met onder meer het zogeheten ingezetenencriterium om de aantrekkingskracht op drugstoeristen en de overlast te verminderen. Inmiddels hebben…

  Lees meer »
 • UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren aan een baan te helpen

  Den Haag – De Inspectie SZW constateert dat UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren (18-27 jaar) aan een baan te helpen. Slechts een kwart van de jongeren in de bijstand (Participatiewet) vindt binnen een jaar een baan, bij jongeren met een WW-uitkering is dit tweederde. Een meer…

  Lees meer »
 • Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

  Den Haag – Per 1 juli 2015 zorgt de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ervoor dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht eerlijk wordt en mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verheugd dat de…

  Lees meer »
 • Gemeente Loppersum stopt tijdelijk met het innen van de ouderbijdrage

  Loppersum – De gemeente Loppersum int voorlopig geen ouderbijdrage aan ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg. Loppersum betwijfelt of de ingewikkelde opzet van de ouderbijdrage in de praktijk wel uitvoerbaar is. Ook wil de gemeente duidelijkheid over de mate waarin een ouderbijdrage leidt tot zorgmijdend…

  Lees meer »
 • VVD Eemsdelta bespreekt belang Waterveiligheid en Breedband Internet

  Holwierde – Maandag 16 maart ontving de VVD afdeling Eemsdelta Gedeputeerde Mark Boumans en Tweede Kamerleden Barbara Visser en Betty de Boer voor een werkbezoek aan de regio. Gestart werd met een presentatie over de stand van zaken rond het Marconiproject in Delfzijl en de waterveiligheid en bereikbaarheid in…

  Lees meer »
 • Politieke partij Groningen Centraal doet aangifte tegen bestuurders en bedrijven

  Groningen – De nieuwe politieke partij Groningen Centraal! doet, samen met een aantal individuele belanghebbenden vandaag aangifte tegen een aantal vooraanstaande personen en bedrijven wegens het schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van Groningers, de Grondwet en de Nederlandse strafwet alsmede voortgezette (pogingen tot)…

  Lees meer »
 • Nieuwe politieke partij: Groningen Centraal

  Regio – Groningen Centraal is een nieuwe politieke partij, die in maart voor het eerst meedoet aan de verkiezingen van de Provinciale Staten. Lijsttrekker van de partij is Nette Kruzenga en lijstduwer is John Lanting. De slogan van de partij is: “GRONINGERS DOEN HET NU ZELF!” De huidige problemen…

  Lees meer »
 • Minder gaswinning tot de zomer daarna bekijken of verdere reductie nodig is

  Den Haag – Loppersum – Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft tijdens een persconferentie in Den Haag bekend gemaakt dat er tot de zomer minder gas gewonnen gaat worden. Hiermee komt Kamp te gemoed aan de wens van bestuurders uit Groningen en Den Haag.  De minister beperkt tot…

  Lees meer »
 • Gaskraan in Groningen wordt niet verder teruggedraaid

  Den Haag – Minister Kamp van Economische Zaken heeft gisteravond laat het officiële gaswinningbesluit bekend gemaakt. De eerder bekend gemaakte 39,4 miljard kuub gas per jaar blijft gehandhaafd. De minister wil de komende jaren duizenden woningen gaan versterken.  De gemeenten in het aardbevingsgebied gaan in beroep tegen dit besluit.…

  Lees meer »
 • Zestien lokale politieke partijen werken samen in nieuwe provinciale partij

  Groningen – Woensdag 18 maart kan gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015. Dit jaar is het Groninger Belang een nieuwe partij op de lijst. Groninger Belang is een partij van vijftig ervaren kandidaten. De lijst bestaat uit raadsleden, fractievoorzitters, (ex-) wethouders en andere gemotiveerde lokale politici. Het Groninger…

  Lees meer »
 • Gemeenteraad Loppersum neemt unaniem motie aan tegen het gasbesluit

  Loppersum – De gemeenteraad van Loppersum heeft gisteravond in een extra raadsvergadering unaniem een motie aangenomen met betrekking tot gaswinning en de veiligheid van de inwoners van de gemeente Loppersum. In de motie staat dat de gemeente Loppersum beroep tekent bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit. En…

  Lees meer »

Back to top button