Carbon Collectors uit Groningen willen vóór 2030 6Mton CO2 per jaar opslaan in oude gasvelden met schepen

Groningen – Te midden van de Corona-crisis horen we vooral over bedrijven die onderuit (dreigen te) gaan. Maar ondanks de onzekere tijden lanceerde Fizzy Transition Ventures (www.fizzytransition.com) afgelopen woensdag online, met haar 10 teamleden en zo’n 250 aanwezigen, haar nieuwe bedrijf ‘Carbon Collectors’ (www.carboncollectors.nl).

Carbon Collectors heeft de ambitie om al vóór 2030 6 miljoen ton CO2 per jaar op te halen bij bedrijven, die niet makkelijk op een andere manier van hun CO2 af kunnen komen. De CO2 wordt vervolgens per schip vervoerd naar ondergrondse opslaglocaties op de Noordzee. Volgens plan zou het eerste schip al in 2023 kunnen gaan varen. Scheepswerf Koninklijke Niestern Sander en rederij Koninklijke Wagenborg zijn nauw bij de ontwikkeling van dit concept betrokken geweest, door Carbon Collectors inhoudelijk van input te voorzien als het gaat om het ontwerp en mogelijke exploitatie van de vaartuigcombinaties. Verder spelen Imodco (offshore techniek), het Eindhovens Petrogas (gassystemen) en het Franse Bureau Veritas (certificering) een rol in het consortium van Carbon Collectors.

De directeur van Carbon Collectors, Ludo van Hijfte ziet CO2-opslag in de zeebodem als een tijdelijke oplossing. ‘Om klimaatverandering binnen de perken te houden is snelheid cruciaal. Maar lang niet alle industrieën hebben de technologie om snel genoeg hun CO2-emissies duurzaam te kunnen reduceren.
En er is voorlopig veel te weinig vraag naar CO2 als grondstof’, zegt hij. ‘Op de langere termijn zal dit hopelijk veranderen. Dan kunnen wij met onze schepen CO2 naar bedrijven brengen, die het als grondstof verwerken in producten, of bedrijven helpen elders in de wereld, waar ze nog geen beter alternatief hebben. Daarmee biedt scheepstransport flexibiliteit t.o.v. de aanleg van pijpleidingen. Dat biedt ook kansen voor industriële clusters en bedrijven die te ver van havens met geplande
CO2-pijpleidingen liggen’.

Op de Nederlandse Noordzee wordt de totale opslagcapaciteit geschat op 1600 million tonnes CO2 (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzameeconomie/
overheid-stimuleert-co2-opslag
voor meer informatie). In andere landen, waaronder Noorwegen, Canada en de VS, vindt al geruime tijd ondergrondse opslag van CO2 veilig plaats. De IPCC en het IEA beschouwen het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 als een noodzakelijke maatregel om onder de 1,5 graden temperatuurstijging te blijven, naast maatregelen om energie te besparen, over te stappen op hernieuwbare energiebronnen, gedragspatronen en industriële processen aan te passen en de opslag van CO2 in de natuur te versterken.Back to top button