Cao-onderhandelingen grootmetaal zijn mislukt

Regio – Het conflict over de cao Metalektro is niet opgelost. De verkenningen tussen bonden en de werkgeversorganisatie FME hebben geen resultaat opgeleverd.

Sinds half november hebben de vakbonden meerdere gesprekken met de metaalwerkgevers gevoerd. Doel was een basis te vinden voor hervatting van het cao-overleg, met een reëel perspectief op een overeenkomst. Partijen kozen voor informele en open gesprekken om elkaars mogelijkheden optimaal te kunnen onderzoeken. De verschillen bleken niet te kunnen worden overbrugd. De grote onderwerpen in het conflict betreffen de zeggenschap van werknemers over hun werktijden, de investering in de opleiding en ontwikkeling van werknemers en de hoogte van de loonsverhoging.  Er is veel onvrede onder werknemers over de eenzijdige en ouderwetse arbeidsverhoudingen.

Cao onderhandelaar Jos Brocken van FNV Metaal: “We eisen van de metaalwerkgevers dat recht wordt gedaan aan de wensen van werknemers die op grote schaal en langdurig actie voeren voor hun cao. We vragen hele gewone dingen, zoals meer zeggenschap van werknemers over hun werktijden, die steeds eenzijdiger en onzekerder worden met teveel overwerk, maar dat wordt de werknemers niet gegund. Het zo lang uitblijven van een cao en loonsverhogingen verdiept het conflict. We gaan vanaf maandag met collega’s en kaderleden spreken over de ernstige situatie nu er geen perspectief meer is op een cao in de Metalektro.”

Cao onderhandelaar Peter de Jong van CNV: “Het is in moderne arbeidsverhoudingen noodzakelijk dat meer wordt geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van vakmensen. Het is een hele slechte zaak dat de FME zo weinig bereid is om aan de wensen van mensen tegemoet te komen, ook niet op het gebied van een fatsoenlijke loonsverhoging die past bij een goed draaiende Metalektro industrie. De cao is al 8 maanden afgelopen, dit is niet verantwoord. De bedrijfstak dreigt zo zijn aantrekkelijkheid voor nieuwe werknemers te verliezen.”

Back to top button