Bijdrage van Gedeputeerde Staten voor fietsverbinding Tjuchem-Meedhuizen

Tjuchem-MeedhuizenGedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 20.000,- te verstrekken uit het budget Versterking toeristische infrastructuur voor het project “toeristische fietsverbinding Tjuchem-Meedhuizen”.

Het gaat hierbij om de aanleg van een fietspad langs het afwateringskanaal van Duurswold tussen Tjuchem en Meedhuizen. Het te realiseren pad sluit aan op bestaande toeristische fietspaden van en naar het Schildmeer en van en naar Delfzijl en de Dollard en zorgt voor een betere ontsluiting van een multifunctioneel centrum met terras en kanoverhuur.Back to top button