Bijdrage gemeente Delfzijl voor onderzoek naar fusie zwemverenigingen

Delfzijl – De gemeente Delfzijl draagt eenmalig € 2500,- bij om onderzoek naar een fusie tussen de Zwem- en waterpolovereniging Eemsrobben Delfzijl en Zwem- en PoloClub Appingedam mogelijk te maken. Wethouder Jan Menninga: “Wij vinden een breed sportaanbod voor onze inwoners belangrijk.

Een zwemvereniging hoort daar absoluut bij. Door een fusie blijft er een sterke zwemvereniging behouden in het stedelijk gebied Delfzijl – Appingedam.” Naar verwachting wordt het onderzoek naar een fusie in het voorjaar van 2017 afgerond.

Teruglopende ledenaantallen
De Eemsrobben heeft al een aantal jaren te maken met een teruglopend ledental. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij Zwem- en PoloClub Appingedam. Ze hebben daarom toenadering tot elkaar gezocht om een vorm van samenwerking te onderzoeken. Beide verenigingen maken al gebruik van hetzelfde zwembad.

Leden en besturen vrijwel unaniem
De gemeentelijke bijdrage gaat naar de inhuur van een professionele fusiebegeleider die afkomstig is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Andere argumenten van de gemeente om een fusie te ondersteunen zijn dat het behoud van een zwemvereniging ook belangrijk is voor Zwembad Dubbelslag en dat de leden en besturen van de beide verenigingen vrijwel unaniem voor een onderzoek waren om een fusie nader te onderzoeken.

Back to top button