Bestemmingsplan en omgevingsvergunning ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding’ in procedure

Borgsweer – Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft besloten het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding’ opnieuw in procedure te brengen. Tegelijkertijd brengt de provincie Groningen de omgevingsvergunning voor de aanleg van het windpark in procedure. Aanleg van dit windpark is belangrijk om te voldoen aan de provinciale taakstelling voor windenergie op land en de nationale klimaatopgave. Daarmee levert het windpark een belangrijke bijdrage aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie.

Nieuw bestemmingsplan
De belangrijkste wijziging in het nieuwe bestemmingsplan is het aantal bedrijfswoningen, dat door de initiatiefnemers teruggebracht is tot zes (eerder waren dit er zeventien). Bedrijfswoningen zijn woningen die een technische, organisatorische of functionele binding hebben met het windpark, bijvoorbeeld doordat er toezicht wordt gehouden. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor zestien windturbines met een maximale masthoogte van 136 meter en een maximale tiphoogte van 204 meter. Het vermogen per turbine is circa 4 MW. In december 2018 heeft de Raad van State het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding’ vernietigd, omdat voor de zeventien bedrijfswoningen de relatie met het windpark niet voldoende was aangetoond. Met de wijziging in het aantal bedrijfswoningen verwachten de initiatiefnemers hier nu aan te voldoen.

Windconcentratiegebied
De locatie is onderdeel van een groter gebied, dat de provincie heeft aangewezen voor de plaatsing van windmolens. Dit gebied strekt zich uit vanaf de Schermdijk voor de zeewering aan de noordgrens van het industriegebied Oosterhorn tot het gebied Geefsweer aan de westzijde van het bestaande park Delfzijl zuid.

Inloopbijeenkomst
De gemeente en de provincie organiseren een inloopbijeenkomst op dinsdag 3 maart 2020 van 19.00 tot 21.00 uur in De Ontmoeting in Wagenborgen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen vanaf 27 februari tot en met 8 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek in Delfzijl en in het provinciehuis in Groningen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen ingediend worden.

Back to top button