Basispakket zorg ook in 2016 uitgebreid

Nederland – Net als in voorgaande jaren haalt minister Edith Schippers (volksgezondheid) ook in 2016 geen behandelingen uit het basispakket. Wel laat Schippers een veelbelovende nieuwe behandeling en een veelbelovend nieuw medicijn per 1 juli 2015 voorwaardelijk toe tot het pakket. Ook heeft zij drie nieuwe behandelingen aangewezen als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating. Tevens wordt prenatale chirurgie bij een open ruggetje onder voorwaarden vergoed.

Door het open systeem van het basispakket stromen daarnaast elk jaar veel nieuwe behandelingen en medicijnen automatisch het pakket in. Behandelingen die voldoen aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ worden namelijk automatisch vergoed door de zorgverzekeraars.

Prenatale chirurgie bij open ruggetje
Op 9 april 2015 heeft Zorgverzekeraars Nederland per brief aan het Zorginstituut laten weten het opereren van foetussen met een open ruggetje onder voorwaarden te vergoeden. Deze behandeling is op dit moment alleen in Leuven mogelijk. Jaarlijks komen 1 á 2 vrouwen hiervoor in aanmerking. Zorgverzekeraars hebben op verzoek van de minister aangegeven in voorkomende gevallen de behandeling in België te zullen vergoeden, mits er sprake is van een zorgvuldige toegeleiding en triage vanuit een Nederlands Universitair Medisch Centrum.

Prenatale testen
In Nederland mag de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen worden verricht en vergoed na een positieve uitslag van een combinatietest. Er zijn echter vrouwen die in het buitenland, waar de NIPT wel mag worden verricht zonder voorafgaande combinatietest, op eigen kosten een NIPT laten uitvoeren. Indien sprake is van een positieve uitslag van deze test, komen zij op dit moment technisch gezien niet in aanmerking voor vergoeding van de vervolgtesten. Dit knelpunt voor deze vrouwen wordt met ingang van 1 januari 2016 weggenomen.

Voorwaardelijke toelating
Op 1 juli 2015 worden er één behandeling en één medicijn voorwaardelijk toegelaten tot het pakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen patiënten toegang tot deze veelbelovende vormen van zorg en komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg.

Het gaat om:

  • Belimumab (Benlysta). Dit is een geneesmiddel voor SLE, een ongeneeslijke auto-immuunziekte. Het is bedoeld voor patiënten met een hoge mate van ziekteactiviteit en die niet reageerden op de standaardbehandeling.
  • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. Op dit moment kunnen deze patiënten alleen met dure geneesmiddelen worden behandeld die niet voor alle patiënten effectief zijn en/of veel bijwerkingen met zich mee kunnen brengen.

Minister Schippers heeft ook drie medische behandelingen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het pakket. De minister beslist op een later moment of zij ook daadwerkelijk voorwaardelijk worden toegelaten. Deze beslissing wordt genomen op basis van verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en afspraken die veldpartijen met elkaar maken. Dit kan dus betekenen dat een of meer van deze kandidaten uiteindelijk afvalt en niet voorwaardelijk wordt toegelaten.

Het gaat om de volgende behandelingen:

  • De behandeling van onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn met een bepaalde vorm van zenuwstimulatie;
  • De behandeling van patiënten met een bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BRCA1) met hoge doses chemotherapie en een bepaalde vorm van stamceltransplantatie; en
  • De behandeling van patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht met een combinatie van een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC).

 

Technische wijzigingen
Daarnaast vinden er met ingang van 2016 een aantal technische wijzigingen in het basispakket plaats. Het gaat daarbij om technische wijzigingen in ambulancevervoer bij jeugd-ggz en zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg. Verder gaat het om een terminologische wijziging van ‘dieetadvisering’ naar ‘diëtetiek.’ Daarnaast vindt een aanpassing plaats in de vergoeding van de invasieve diagnostiek na prenatale screening.Back to top button