28 miljoen euro beschikbaar voor fietsen in Groningen

Groningen – Ruim baan voor de fietser in Groningen: de provincie Groningen steekt de komende jaren 28 miljoen euro in de verbetering van het fietsverkeer. Met dit geld gaat de provincie werken aan nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verkeersveiligheid, voorzieningen en moedigen ze het fietsen aan. Alle plannen zijn terug te vinden in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Fiets.

Fietsverbindingen
Het grootste deel van het fietsbudget gaat naar het aanleggen, verbeteren en onderhouden van fietsverbindingen. Er is 16.8 miljoen euro beschikbaar voor infrastructuur, onder andere voor nieuwe doorfietsroutes. En we leggen nieuwe fietspaden aan op plekken waar die nu ontbreken. Gemeenten kunnen subsidie krijgen om fietsvoorzieningen te verbeteren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in fietsroutes in en rond de stad Groningen. Nu richt de provincie zich meer op de gebieden daaromheen.

Verkeersveiligheid
Er gaat 2.4 miljoen euro naar verkeersveiligheid. De provincie gaat obstakels op fietsroutes verwijderen. Alle 230 kilometer provinciaal fietspad krijgt kantmarkering. Het risico op ongevallen is hoog bij fietsoversteken. Aanleiding voor de provincie om per direct vijftien onveilige fietsoversteken aan te pakken.

Stimuleren
De provincie wil Groningers verleiden vaker de fiets te pakken. Daarvoor bedenken we nieuwe activiteiten en gaan we door met bestaande acties. De acties lopen uiteen van een e-bike uitprobeeractie, HiBike (schoolkinderen op de fiets), Doortrappen (trainen van fietsvaardigheid voor ouderen) of stimuleren van fietsen in de vrije tijd.

Voor fietsstimulering is 1.5 miljoen euro beschikbaar. We werken hierbij samen met gemeenten en andere organisaties, zoals HANNN, Routebureau en Groningen Bereikbaar.

Voorzieningen
De fiets is een belangrijk vervoermiddel in het eerste stuk van huis naar de bus of het laatste stuk van het station naar werk. Om dit nog aantrekkelijker te maken investeert de provincie 2 miljoen in fietsenstallingen, fietskluizen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Bekijk alle plannen in het Uitvoeringsprogramma ‘Verbinden met de fiets 2020-2023‘.

Back to top button