19 januari expositie ontwerpen Openluchttheater de Barst & Kultuureiland Steendam

Siddeburen – Afgelopen weken hebben zo’n 60 Hanzehogeschoolstudenten van de bacheloropleiding Built Environment hard gewerkt om ontwerpen te realiseren voor het Toukomst-project de Barst en voor de ontwikkelingen van het Kultuureiland Damsterplas in Steendam. Binnen de Innovatiewerkplaats Groeningen in Hellum hebben studenten van de minor Architectural Design in opdracht van de initiatiefnemers de afgelopen periode plannen ontwikkeld voor beide projecten en delen graag de resultaten met u.

Op 19 januari wordt er in het Multifunctioneel Centrum in Siddeburen een expositie dag georganiseerd, door studenten van de minor Event Management. Op deze, voor publiek toegankelijke dag kunt u onder het genot van een hapje en een drankje de plannen bekijken en met de studenten in gesprek gaan. Inloop is vanaf 16:30 tot 20 uur ’s avonds.

De Barst
De Barst, het grootste openluchttheater van Nederland, is één van de projecten van Toukomst, het initiatief van Nationaal Programma Groningen. De door de studenten gemaakte plannen voor De Barst zijn ontwikkeld als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek van de initiatiefnemers. De studenten hebben de potentie van De Barst op een mogelijke nieuwe, door het dorp aangereikte locatie bij de Damsterplas verkend, in samenhang met het Kultuureiland en het omringende landschap.

Kultuureiland
Onder het initiatief ‘Kultuureiland’ wordt een belevingspark ontwikkeld waarin verschillende disciplines op het gebied van cultuur, kunst, natuur, recreatie, sport en entertainment samenkomen. Hiervoor zijn diverse bouwwerken en gebouwen nodig, zoals een bezoekerscentrum, werkplaatsen, groepsaccommodaties, podia, etc. De studenten hebben in groepen tien verschillende bouwwerken ontworpen en gezamenlijk een nieuw masterplan voor het Kultuureiland ontwikkeld.

Back to top button