Verruiming regels voor plaatsen aanbouw, uitbouw, schuur of garage

Delfzijl – De gemeente Delfzijl past haar planologisch beleid ‘kruimelgevallen’ aan om beter aan te sluiten bij landelijke richtlijnen. Hierdoor worden de bouwmogelijkheden voor inwoners en ondernemers van de gemeente verruimd.

Vooral voor aanbouw, uitbouw, schuur of garage
De verruiming heeft vooral betrekking op de mogelijkheden voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken (bijvoorbeeld aanbouw, uitbouw, schuur, garage) en op de realisatie van mantelzorgvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Ander onderdeel van het aangepaste beleid zijn de nieuwe regels voor het wijzigen van gebruik van bouwwerken, het aantal vierkante meters van bijbehorende bouwwerken en het gebruik van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van het openbaar gebied.

Regels voor uitzondering op bestemmingsplannen
Het beleid ‘kruimelgevallen’ geeft aan of, en hoe de gemeente in individuele gevallen een uitzondering kan maken op bestemmingsplannen. Het gaat dan om gevallen waarbij de relatief globale bestemmingsplanregels onterecht beperkingen opleveren. Het nieuwe beleid is een actualisatie van het beleid uit 2012 en is aangepast vanwege diverse wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) per 1 november 2014.

Back to top button