fbpx

Sloop bejaardenhof aan de Ockingeheemlaan in Garrelsweer

GarrelsweerDe Woningstichting Wierden en Borgen heeft besloten tien bejaardenwoningen aan de Ockingeheemlaan in Garrelsweer te gaan slopen. Op de voorlichtingsavond die op maandagavond in het dorpshuis Weersterheem werd gehouden werd door projectleider Siert Wieringa naar voren gebracht dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen die er tegenwoordig aan seniorenwoning- en worden gesteld en dat ze derhalve aan de slopershamer moeten geloven. De huizen staan inmiddels al een tijdlang leeg, de meeste voormalige bewoners zijn naar Loppersum vertrokken. De eerste tekenen van verval zijn al zichtbaar. Tijdens een ´quick scan´ in september 2014 bleek dat vleermuizen hun intrek in de woningen hadden genomen. Automatisch treedt er dan, in verband met de Flora- en Faunawet, een protocol in werking waarbij minimaal vijf metingen moeten worden gedaan. De sloop kan dan, na een verleende ontheffing, pas vanaf december 2015 gaan plaatsvinden.

Wat gaat er gebeuren na de sloop? Volgens de Woningbouwstichting is er in Garrelsweer geen vraag naar huurwoningen. Sommige bezoekers noemden dat een “kip of het ei verhaal”; omdat er ook geen aanbod van huurwoningen is. Daarnaast ligt het midden in een aardbevingsgebied met een PGA (Peak Ground Acceleration) waarde van 0,38, waarbij de PGA de grondacceleratie aangeeft; de kracht die horizontaal op een gebouw komt bij een beving. En dat schijnt een relatief hoge waarde te zijn. Zou men koopwoningen gaan bouwen op de plaats waar nu de huurwoningen staan, dan zou het bestemmingsplan moeten worden aangepast en brengt ook weer de nodige kosten met zich mee aldus de projectleider.

Er passeren diverse mogelijke oplossingen de revue. Een combinatie van vrijstaande- en half vrijstaande koopwoningen, al dan niet gecombineerd met levensloopbestendige huurwoningen. Een oplossing zou kunnen zijn de elders aan de Ockingeheemlaan liggende speeltuin te verplaatsen naar het gebied waar nu de te slopen huizen staan. In dat scenario zouden er bijvoorbeeld twee huurhuizen bij de speeltuin kunnen worden gebouwd en twee koopwoningen op de plaats van de huidige speeltuin. Een aspect komt wel duidelijk naar voren in de gevoerde discussie, en dat is dat men geen gapend gat in het centrum van het dorp wil. Dat komt de leefbaarheid van het dorp zeker niet ten goede. Hier en daar klinken ook teleurgestelde geluiden over de concentratie van nieuwbouw in de kerndorpen Loppersum en Middelstum. In Garrelsweer is de laatste vijftien jaar niet of nauwelijks gebouwd.

De NAM wil dat de woningbouwstichting innovatieprojecten gaat opzetten. In het kort komt het daarbij op neer dat er verschillende bouwmethodes worden toegepast, waarbij de huizen vervolgens  in de gaten worden gehouden bij toekomstige bevingen. Het gebied aan de Ockingeheem zou voor zo’n innovatieproject te klein zijn.  Complicerende factoren bij nieuwbouw zijn de hoger kosten bij aardbevingsbestendig bouwen, de onzekerheid van de huizenmarkt en de ontbrekende of niet duidelijke nieuwe bouwvoorschriften in verband met de aardbevingsproblematiek.

Het ziet er niet naar uit dat op al deze vragen op korte termijn een antwoord zal worden gevonden. En het is ook nog de vraag hoe de resultaten van de inspecties zullen zijn van de andere woningen aan de Ockingeheemlaan. Ook deze huizen hebben aardbevingsschade en het is nog niet duidelijk of versterking van die huizen mogelijk is of dat daar mogelijk ook sloop nodig is. In dat geval zal er voor een groter gebied een geheel nieuw plan moeten worden gemaakt. Zoals het nu lijkt hebben wind, weer en de vleermuizen eerst nog vrij spel en blijft Garrelsweer voorlopig zitten met een rotte plek in het centrum van het dorp.

 

Back to top button