Ontslagen bij TSN Thuiszorg. 27 vaste banen weg in de Eemsdelta

Regio – TSN Thuiszorg heeft vandaag tijdens de dag van de Dag van Verpleging 182 medewerkers met een vast contract ontslag aangezegd. Ook op de vestigingen in Delfzijl, Appingedam en Eemsmond vallen ontslagen, hier verdwijnen in totaal 27 banen. Daarnaast wordt van medewerkers die in dienst zijn voor bepaalde tijd het contract niet verlengd. Het betreft medewerkers die werkzaam zijn in de hulp bij het huishouden (HH1-thuiszorg).

Landelijk vallen er bij TSN Thuiszorg circa 650 ontslagen van medewerkers in vaste dienst. De meeste van deze gemeenten hebben gekozen om de financiering van het grootste deel van de thuishulp te stoppen waardoor er onvoldoende werkzaamheden zijn voor de TSN medewerkers.

Algemeen directeur Zion Jongstra van TSN Thuiszorg betreurt de situatie in hoge mate. “Helaas kunnen we niet anders. Zo gaat een deel van de gemeenten veel verder dan de bezuinigingen die worden opgelegd vanuit Den Haag. Zij stoppen met het afnemen van het grootste deel van onze dienstverlening. De gevolgen voor onze cliënten en medewerkers zijn enorm. Dit terwijl onze medewerkers juist helpen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dat is wat cliënten graag willen en helpt om de zorg betaalbaar te houden.”

HHT geen effect door te laag tarief
Andere gemeenten waar ontslagen vallen nemen wel HH1 thuiszorg af. Maar ook daar is, mede door de lagere indicaties, steeds minder werk. Sommige gemeenten maken daarbij geen gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), een regeling die bedoeld is om de banen in de thuiszorg te behouden. Een deel van de gemeenten die wel gebruik maken van deze regeling doen dat tegen een tarief onder kostprijs voor TSN, waardoor het niet rendabel is om medewerkers in dienst te houden en het effect van baanbehoud teniet wordt gedaan.

Noodklok
De ontslagen zijn door TSN Thuiszorg aangekondigd tijdens een persconferentie op 22 april jongstleden, waarin de thuiszorgorganisatie de noodklok luidde. Naast het stoppen van de dienstverlening maken de lage tarieven in de thuiszorg het voor thuiszorgorganisaties vrijwel onmogelijk met ervaren personeel in loondienst te werken. Professionele thuiszorgorganisaties worden zo gedwongen onder de kostprijs te werken. Dat dit niet lang vol te houden is bewijzen de recente faillissementen van onder meer Thebe en Pantein-Vivent. In een manifest, verstuurd op 22 april, doen de grote thuiszorgorganisaties TSN Thuiszorg, Vérian, TZorg en Zorgcompas een dringend beroep op de staatssecretaris om in te grijpen.

Sociaal protocol
Voor alle medewerkers die boventallig zijn verklaard is een Sociaal Protocol van toepassing dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een mobiliteitscentrum ondersteunt de medewerkers bij het vinden van een andere baan.

Back to top button