Online meepraten via Acantus Klantenpanel

Regio – Vanaf 12 mei 2015 kunnen huurders en woningzoekenden van woningcorporatie Acantus zich aanmelden als panellid voor het Acantus Klantenpanel. Via dit online panel kunnen zij hun mening geven over uiteenlopende (beleids)onderwerpen rondom wonen, leefbaarheid en de dienstverlening van Acantus.

Hoe gebruiksvriendelijk is de website van Acantus?
Het eerste onderwerp waarover Acantus huurders en woningzoekenden wil raadplegen, is haar website. In 2014 heeft Acantus deze nieuwe website in gebruik genomen. In juni ontvangen panelleden de vragenlijst over dit onderwerp. De corporatie wil weten hoe de website wordt beoordeeld, hoe gebruiksvriendelijk de website is en wat verbeterpunten zijn. Deelnemers van het Acantus Klantenpanel worden geïnformeerd over de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en wat Acantus ermee gaat doen.

Meedenken op een moment dat het uitkomt
Acantus wil samen met haar klanten plannen maken en de dienstverlening verbeteren. Acantus heeft vaste structurele overleggen met haar huurdersorganisaties. Deze overleggen zijn ook vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast heeft Acantus de afgelopen periode drie huurdersadviesgroepen georganiseerd over verschillende onderwerpen. Als aanvulling hierop heeft Acantus het online klantenpanel opgericht. Steeds vaker hoort de corporatie van haar klanten dat ze over bepaalde onderwerpen willen meedenken, maar wel over het onderwerp wat hen interesseert en op het moment dat het hen uitkomt. Het online klantenpanel biedt hier uitkomst in. Voor huurders en woningzoekenden én Acantus werkt deze vorm gemakkelijk en minder tijdrovend.

Hoe werkt het Acantus Klantenpanel?
Huurders en woningzoekenden kunnen deelnemen aan het digitale klantenpanel door zich op de website van Acantus aan te melden als panellid. Panelleden krijgen maximaal vier keer per jaar een uitnodiging per e-mail toegestuurd om een korte vragenlijst in te vullen. Per onderzoek kunnen panelleden zelf besluiten de vragenlijst wel of niet in te vullen. Na afloop van elk onderzoek presenteert Acantus de uitkomsten en wat ermee gedaan wordt aan de panelleden en op haar website.Back to top button