Lening van half miljoen euro voor Groninger Kredietunie Eemsregio

EemsdeltaDe Coöperatieve Kredietunie Eemsregio U.A. krijgt een lening van een half miljoen euro van de provincie Groningen. De kredietunie is in 2014 opgericht in Delfzijl om een bijdrage te leveren aan de lokale economie. Dat gebeurt via de verstrekking van kleine leningen en de begeleiding van ondernemers. Provinciale Staten bespreken het voorstel naar verwachting in april 2015.

Samenwerkende ondernemers
De Coöperatieve Kredietunie Eemsregio U.A. richt zich op het midden- en kleinbedrijf in de Eemsregio (gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond) en wil kredieten verschaffen tot maximaal 250.000 euro. De gemiddelde te verstrekken lening zal naar verwachting minder dan 100.000 euro zijn.

Kredietverstrekking moeizamer
De provincie staat positief tegenover kredietunies. Door de huidige economische situatie is de kredietverstrekking door banken aan midden- en kleinbedrijven steeds moeizamer geworden. Kredietunies kunnen dit probleem (gedeeltelijk) oplossen door leningen te verstrekken en ondernemers te coachen. Kredietunies doen voor hun kapitaal een beroep op privaat en publiek geld.

Versterking startkapitaal
De lening van de provincie is ervoor bedoeld het kapitaal van de Kredietunie te versterken. De looptijd is tien jaar. De provincie heeft vorig jaar al een subsidie van 12.500 euro beschikbaar gesteld voor de opstart van de kredietunie en wil een half miljoen euro bijdragen om het kapitaal te versterken.

 

Back to top button