Gemeenten spelen grotere rol bij aanpak georganiseerde misdaad

Den Haag – Bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit speelt het lokaal bestuur een steeds grotere rol. Het aantal bestuurlijke interventies van gemeenten in samenwerking met onder meer het Openbaar Ministerie (OM), politie en de Belastingdienst in een van de 10 zogeheten Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) in Nederland, is toegenomen van 381 in 2013 naar 931 in 2014. Het aantal integraal behandelde casussen binnen de RIEC’s steeg daarbij van 930 in 2013 naar 1445 in 2014.

Dat schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer over het jaarverslag RIEC-LIEC 2014 en de Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2014 van het OM en de politie. Uit de laatste rapportage blijkt dat ook binnen de strafrechtketen de prestaties en inspanningen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit zijn gestegen. Het OM en de politie hebben hun doelstelling voor verdubbeling van het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden ruimschoots gehaald. Er zijn 1130 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt in 2014. Dat is een toename van 113 procent ten opzichte van 2009. Vooral het aantal onderzoeken naar mensenhandel, synthetische drugs en witwassen is toegenomen.

,,Ondanks het feit dat de resultaten goed zijn moeten we focus blijven houden. De noodzaak tot een stevige integrale aanpak blijft onverminderd gelden’’, aldus minister Van der Steur. De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich volgens de minister de laatste tijd doordat ze zichtbaarder wordt. Dit wordt onder andere duidelijk door de verharding en toename van geweld in de publieke ruimte, zoals in het zuiden van het land, de aanhoudende liquidaties in Amsterdam en omgeving, het criminele gedrag van leden van motorbendes en de bedreiging van het bestuur. In het verlengde hiervan valt het toegenomen aantal onderzoeken rond vuurwapens en explosieven op: van 14 in 2013 naar 23 in 2014.

Alle partners in de aanpak van georganiseerde criminaliteit zien nu meer dankzij de geïntensiveerde gezamenlijke aanpak en ontstane integrale informatiepositie. De overheid zit de criminelen zowel bestuurlijk, fiscaal als strafrechtelijk op de huid. Ze hebben meer last van het lokaal bestuur, dat vergunningen weigert, BIBOB-toetsingen aanvraagt, clubhuizen van motorbendes sluit, panden wegens criminele activiteiten sluit en van de FIOD/Belastingdienst die crimineel verkregen vermogen opspoort en afpakt. De intensievere rol van het bestuur bij de aanpak heeft volgens minister Van der Steur helaas soms ook bedreigingen en intimidaties tot gevolg. ,,Dit is onacceptabel,’’ aldus Van der Steur. Hij stelt met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alles in het werk om deze ernstige aantasting van de rechtsstaat aan te pakken.

De nadruk in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit ligt nu vooral op een kwaliteitsimpuls. Het doel is niet zozeer een stijging van het aantal strafrechtelijke interventies, maar het verder versterken van de integrale aanpak van ondermijning. Zo zal de komende jaren het aantal integrale handhavingsacties verder stijgen en wordt de positie van de burgemeester binnen de aanpak van ondermijning verder versterkt.Back to top button