Grote DAL verkiezingsbijeenkomst in centrum Kabzeel

Appingedam - De drie burgemeesters van de Dal gemeenten hebben op 15 februari een aftrap gegeven voor de verkiezingen in de drie gemeenten Loppersum Appingedam en Delfzijl. De eerst volgende bijeenkomst op 13 maart....

Politieke partijen Delfzijl starten verkiezingscampagne met gezamenlijke plakactie

Delfzijl - De partijen die op 21 maart 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl hebben zaterdag gezamenlijk hun campagneposters op de verkiezingsborden plakken. De twaalf politieke partijen verzamelden zich op de locatie van...

Gemeenteraadsverkiezingen BMWE later, wél referendum in maart

Uithuizen - In de BMWE-gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn er door de herindeling geen gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Op 21 maart kunnen inwoners van BMWE wél hun stem uitbrengen bij...

Gemeenteraadsverkiezing Loppersum: 86 kandidaten, 13 zetels en 7 partijen

Loppersum - De gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 vinden plaatst op woensdag 21 maart 2018. De voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang. In...

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren bezoekt Appingedam

Appingedam - Op maandag 19 februari 2018 brengt Kajsa Ollongren, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Mevrouw Ollongren wordt ontvangen door loco-burgemeester Annalies Usmany-Dallinga van...

Gemeente Appingedam gereed voor gemeenteraadsverkiezingen

Appingedam - Vrijdag 9 februari heeft het centraal stembureau van de gemeente Appingedam de geldigheid en de nummering van de ingediende kandidatenlijsten vastgesteld. De Kieswet schrijft voor dat het centraal stembureau vandaag een openbare...

Studenten Noorderpoortcollege Appingedam/Delfzijl spelen raadsvergadering na

Appingedam / Delfzijl - Donderdag 8 februari stond voor een groot aantal studenten van het Noorderpoortcollege Appingedam in het teken van een Burgerschapsdag. Zij volgden daarvoor een programma op school en een programma in...

Reactie Burgemeester Rodenboog op advies SODM

Loppersum - Staatstoezicht op de Mijnen heeft vandaag op1 februari het advies uitgebracht om de gasproductie verder terug te brengen voor de veiligheid van de Groningers. Burgemeester Rodenboog: als burgemeester van de gemeente Loppersum heb...

Annalies Usmany opnieuw lijsttrekker Gemeentebelangen Appingedam; Dries Zwart stopt als fractievoorzitter

Appingedam - Deze week heeft de ledenvergadering van Gemeentebelangen Appingedam de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 definitief vastgesteld. De dag van kandidaatstelling is op maandag 5 februari a.s. Politieke groeperingen die...

VVD Eemsdelta positief richting de gemeenteraadsverkiezingen

Delfzijl - De lokale VVD-netwerken van Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben hun programma’s en kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld. De drie lijsttrekkers waren al eerder gekozen, Arie Heuvelman voor Delfzijl, Harrie...

Wie komt in aanmerking voor de D66 Valentijnsprijs

Appingedam - Een mooie D66-traditie wordt ook dit jaar in Appingedam weer voortgezet: het toekennen van de D66 Valentijnsprijs. De genomineerden hebben op vrijwillige basis een positieve bijdrage geleverd aan de leefomgeving. D66 Appingedam vraagt...

Appingedam maakt zich zorgen over voorkeurstracé N33

Appingedam - Vandaag heeft het Bestuurlijk Duo, bestaande uit de heer De Jong namens de minister en gedeputeerde Gräper-Van Koolwijk namens de provincie Groningen, de keuze openbaar gemaakt van het voorlopig voorkeurstracé bij de...
Advertenties