Tweede Kamer stemt in met participatieverklaring voor nieuwkomers

Den Haag - De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. Een...

Betere kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Den Haag - Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag,...

Anno Wietze Hiemstra (CDA) wordt waarnemend burgemeester van Appingedam

Appingedam - De commissaris van de Koning, René Paas, heeft na overleg met de fractievoorzitters en een wethouder van de gemeente Appingedam de heer Anno Wietze Hiemstra uit Noordscheschut benoemd als waarnemend burgemeester van...

670 inzendingen voor de nieuwe gemeentenaam

Uithuizen - Er zijn maar liefst 670 inzendingen binnengekomen op de oproep om een naam te verzinnen voor de gemeente die op 1 januari 2019 ontstaat uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Een...

Visievorming voor BMWE gemeenten

Uithuizen - Nu de raden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond besloten hebben dat de vier gemeenten samengaan, is het tijd om een visie voor deze nieuwe gemeente te maken. Want hoe moet...

Klijnsma: 4 miljoen euro voor strijd tegen armoede en schulden

Den Haag - Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen. Vanaf 1 februari aanstaande...

Gemeente Delfzijl vraagt bijdrage van het Rijk voor onderzoeken en vondsten munitie in 2016

Delfzijl - De gemeente Delfzijl stelt haar gemeenteraad binnenkort voor om een bijdrage te vragen van de Rijksoverheid voor onderzoeken die zij in 2016 heeft gedaan naar oude, niet geëxplodeerde munitie. Dit is inclusief...

PvdA – afdelingen Delfzijl, Appingedam en Loppersum fuseren tot één afdeling

Delfzijl - De afdelingen van de PvdA in de DAL gemeenten worden m.i.v. 11 januari a.s. één afdeling. Hiertoe hebben de leden van bovengenoemde afdelingen in de ledenvergadering van 14 december jl. besloten. Zij...

Burgemeester Rika Pot van Appingedam stopt per maart 2017

Appingedam - Rika Pot (66) heeft bekend gemaakt op 1 maart 2017 te stoppen als burgemeester van Appingedam. Zij is dan ruim acht jaar burgemeester van Appingedam geweest. Bij haar herbenoeming in 2015 gaf...

Nieuwe subsidieregels gemeente Delfzijl

Delfzijl - Het college van de gemeente Delfzijl legt de gemeenteraad het voorstel voor om nieuwe subsidieregels te gaan hanteren. Met de nieuwe regels sluit de gemeente aan bij landelijke richtlijnen. De nieuwe regels...

Eerste gezamenlijk BMWE-besluit in voorbereiding

Eemsmond  - De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) stellen hun raden voor om het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019 te komen tot een herindeling van Bedum, De...

Burgemeester Beukema van Delfzijl doet aangifte tegen voorzitter Seniorenpartij

Delfzijl - Gerard Beukema, burgemeester van Delfzijl, heeft aangifte gedaan tegen Jan Ottens van de Seniorenpartij Delfzijl. Ottens wordt er van verdacht een mogelijk strafbaar voorstel te hebben gedaan aan fractievoorzitter George van Amson...