Coalitieakkoord gemeente Delfzijl; de bel voor de laatste ronde!

Delfzijl - Fractie 2014, ChristenUnie, VVD en CDA hebben afgesproken de komende jaren tot aan de herindeling DAL, die is voorzien op 1 januari 2021, samen het dagelijks bestuur van de gemeente Delfzijl te...

Gemeenteraad Appingedam; versterkingsoperatie in Appingedam moet doorgaan

Appingedam - De gemeenteraad van Appingedam heeft in de vergadering van 18 april 2018 een motie aangenomen met als strekking dat de versterking in Appingedam moet doorgaan. Deze motie is unaniem door alle partijen...

College van B&W van Appingedam compleet

Appingedam - De gemeenteraad van Appingedam heeft ingestemd met de benoeming van de twee voorgedragen wethouders Lea van der Tuin (CDA) en Annalies Usmany (Gemeentebelangen). Daarmee is het college van burgemeester en wethouders gereed...

Midden-Groningen maakt zeven bewonersinitiatieven blij met subsidies

Steendam - Op dinsdag 17 april heeft Wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen de verdeling van de subsidiegelden bekend gemaakt voor zeven grootschalige, fysieke leefbaarheidsprojecten. De gemeente heeft 1,1 miljoen subsidie ontvangen van...

Wethouder Sandra Herkströter van Eemsmond hervat werkzaamheden

Uithuizen - Wethouder Sandra Herkströter (SP) van de gemeente Eemsmond pakt haar werkzaamheden weer op. Op 4 mei is ze aanwezig bij de dodenherdenking in Uithuizermeeden. Herkströter kwam eind vorig jaar ziek thuis te zitten....

Vereniging Nederlandse Gemeenten bezoekt Appingedam

Appingedam - Op vrijdag 13 april 2018 heeft een delegatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  een bezoek aan  Appingedam gebracht. Doel van het bezoek was om inzicht te krijgen in de aardgas- en...

College Delfzijl kan door met zelfde wethouders

Delfzijl - De gemeente Delfzijl kan na de gemeenteraadsverkiezingen door met de huidige coalitie bestaande uit Fractie 2014, VVD, ChristenUnie en CDA. Na de verkiezingen werd  oud burgemeester van Slochteren Geert-Jan te Brink aangesteld...

College Midden-Groningen positief over besluit Wiebes gaswinning naar nul en bouw extra stikstofinstallatie in...

Midden-Groningen - Het college van Midden-Groningen reageert positief op het besluit van minister Wiebes om de gaswinning in de komende vier jaar onder de 12 miljard Nm3 te brengen en daarna geleidelijk af te...

Kabinet: Gaswinning in Groningen wordt volledig beëindigd

Den Haag - De gaswinning uit het Groningenveld wordt volledig beëindigd. Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd....

Koninklijke Onderscheiding voor scheidend raadslid Henk Lameijer

Delfzijl - De heer Henk Lameijer is woensdagavond 28 maart tijdens zijn laatste raadsvergadering benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester  Gerard Beukema heeft de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De heer Lameijer...

Kristel Rutgers lijsttrekker CDA het Hogeland

Baflo - Op de Algemene Ledenvergadering van CDA het Hogeland is afgelopen maandag, in Baflo, zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Kristel Rutgers uit Bedum is unaniem verkozen tot lijsttrekker,...

Oud-burgemeester Slochteren als informateur aan de slag in Delfzijl

Delfzijl - De grootste fractie in de raad van Delfzijl, Fractie 2014, heeft besloten de heer Geert-Jan ten Brink, dijkgraaf van het Waterschap Hunze en Aa's en voorheen burgemeester van Slochteren, in te schakelen...
Advertenties