Burgemeester Eemsmond bezorgd over brandweervoorziening in de regio

EemsmondBurgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de recente ontwikkelingen rond de brandweervoorziening in de regio.  Onder regie van de Regionale Brandweer Groningen, samen met Delfzijl, Appingedam en Loppersum is in 2013 gewerkt aan een plan voor een toekomstbestendige brandweervoorziening in de regio. Dit zogeheten Masterplan werd eind 2013 gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeente was en is er nog steeds ervan overtuigd dat dit de beste manier was om de brandweerzorg op een goede en veilige manier te waarborgen. Het genoemde masterplan voorzag ook in de brandweerzorg in de Eemshaven.

Masterplan van tafel
Tot grote teleurstelling van burgemeester van Beek heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in december laten weten dit masterplan niet te willen uitvoeren. Daarmee verdwijnt dit plan van tafel. De gemeente Eemsmond realiseert zich dat brandweerzorg voor het gemeentebestuur steeds meer op afstand komt en de verantwoordelijkheid voor het inrichten van de brandweerzorg kleiner wordt en ook anders wordt ingevuld. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Veiligheidsregio Groningen. Eén en ander is een direct gevolg van de, verplichte regionalisering van de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2014, opgelegd vanuit Den Haag.

 

Back to top button