AkzoNobel volledig eigenaar van Delesto

DelfzijlAkzoNobel is met ingang van 13  maart volledig eigenaar geworden van Delesto B.V., het voormalige samenwerkingsverband tussen AkzoNobel en Essent. Delesto bezit warmtekrachtcentrales op het Chemie Park te Delfzijl. De overname heeft geen gevolgen voor leveringscondities en/of werkgelegenheid. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.

Knut Schwalenberg, algemeen directeur van AkzoNobel Industrial Chemicals: ”Essent wilde uit het samenwerkingsverband stappen dat we in 1983 gestart zijn. Nu is dit opgelost. Dit is tevens attractief voor andere energie-intensieve ondernemingen die overwegen zich in het noorden van Nederland te vestigen.”

Delesto beschikt over aardgasgestookte warmtekrachtcentrales die een totaalvermogen van 500 ton stoom per uur en 530 Megawatt kunnen leveren. Daarmee voorziet Delesto niet alleen AkzoNobel maar ook andere bedrijven op het Chemie Park Delfzijl van energie.Het bedrijf leverde door de gecombineerde opwekking van stoom en elektriciteit gedurende vele jaren een substantiële bijdrage aan een duurzame elektriciteitsvoorziening in Noord-Nederland. Gedwongen door de verslechterende energiemarkt heeft Delesto in maart 2012 de elektriciteitsproductie aangepast en de Delesto 2 unit voorlopig uit bedrijf genomen. De slechte situatie op de energiemarkt vindt zijn oorzaak in een hoge inkoopprijs voor aardgas in relatie tot de opbrengstprijs voor elektriciteit, de concurrentie van kolencentrales die prijstechnisch goedkoper zijn, en het groeiende aanbod van gesubsidieerde zonne- en windenergie.

 

Back to top button