Afsluiten project Begraafplaatsen op orde

Middelstum – Op dinsdag 16 juni 2015 wordt het project ‘Begraafplaatsen op orde’ afgesloten samen met betrokkenen die in het project hebben gewerkt. De afsluiting vindt plaats op de begraafplaats in Middelstum. Dit is één van de gemeentelijke begraafplaatsen waar de inrichting in het kader van dit project is vernieuwd. Vrijwilligers uit Middelstum hebben hier veel monumenten hersteld. Zij hebben er ook voor gezorgd dat een nieuw hekwerk bij de entree is geplaatst.

Programma afsluiting
Tijdens de afsluiting zal wethouder Pier Prins namens de gemeente iets zeggen over de aanleiding en het resultaat van het project. Prof. Bart Ramakers van de Rijksuniversiteit vertelt over zijn project ‘Levend Erfgoed’. Namens de vrijwilligers zal Kees Geut het woord voeren.

Project ‘Begraafplaatsen op orde’
Door ouderdom en verwaarlozing van graven en onvoldoende onderhoud, waren de begraafplaatsen in de gemeente Loppersum sleets geworden en voldeden ze niet aan de gewenste beeldkwaliteit. In 2012 is de gemeente het project ‘Begraafplaatsen op orde’ gestart met als doel om de kwaliteit van de inrichting te verbeteren. Op de acht gemeentelijke begraafplaatsen zijn de paden opnieuw aangelegd en is het groen vernieuwd. Ook zijn andere voorzieningen aangelegd.

Samenwerken leidt tot resultaat
Omdat de gemeente het toekomstig beheer en onderhoud van de begraafplaatsen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet, was een klankbordgroep samengesteld die heeft meegedacht met het project. Daarnaast zijn in veel dorpen de afgelopen jaren vrijwilligers actief bezig geweest met het herstellen van de grafmonumenten.

Wethouder Pier Prins: “In dit project is zichtbaar hoe gezamenlijke initiatieven tot mooie resultaten leiden. Dankzij de vrijwilligers zijn veel monumenten hersteld. De zes particuliere begraafplaatsen in de gemeente Loppersum worden in stand gehouden dankzij lokale inzet. En veel kerkhoven zijn eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Met gezamenlijke inzet houden we deze bijzondere plekken in onze gemeente goed in stand voor de toekomst.”

Back to top button