Zout- en chemiebedrijf Nobian wil CO2-reductie versnellen

Farmsum – Zout- en chemiebedrijf Nobian wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Dat is tien jaar eerder dan gepland. Daarnaast wil het bedrijf het gasverbruik drastisch verminderen en minder stikstof uitstoten. Deze en andere plannen zijn opgenomen in de intentieverklaring (Expression of Principles) die vandaag is ondertekend door minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Michael Koenig (CEO van Nobian). De verklaring wordt ook ondertekend door staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Het is een belangrijke stap richting de concrete maatwerkafspraken tussen het Rijk en Nobian om CO2-uitstoot te verminderen en de industrie in Nederland te verduurzamen.

Route naar volledig klimaatneutraal in 2030
Nobian produceert zout en chemicaliën die bijvoorbeeld gebruikt worden in alledaagse producten zoals textiel, geneesmiddelen en desinfectiemiddelen. Zout is ook nodig voor producten die nodig zijn in de energietransitie zoals isolatiemateriaal en zonnepanelen. Het bedrijf met verschillende locaties hoort bij de 20 grootste industriële uitstoters van CO2. De verschillende locaties hebben elk hun eigen ambities op het gebied van verduurzaming. Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is het elektrificeren van de zout- en stoomproductie van Nobian in Delfzijl en Hengelo. Dit betekent dat er bij de productie van zout gebruik gemaakt wordt van duurzaam opgewekte stroom in plaats van aardgas.

Door minder gas te verbruiken wil Nobian 1% van het totale gasverbruik van Nederland verminderen. Dat is te vergelijken met 280.000 huishoudens, net zo groot als de stad Den Haag. Dat willen ze realiseren door de gasgestookte zoutfabrieken te vervangen door twee grote elektrische warmtepompen voor de zoutproductie. Hiermee zou de stikstofuitstoot van de fabrieken in Hengelo en Delfzijl vrijwel naar 0 gebracht kunnen worden.  

Op de locatie in Rotterdam kan fors bespaard worden op het verbruik van elektriciteit door bestaande elektrolysers te vervangen door nieuwe technologie. Deze elektrolysers worden gebruikt voor de chloor-alkaliproductie. Deze energiebesparing van 135 Gigawatt is te vergelijken met het verbruik van 50.000 huishoudens. Het bedrijf wil naast verduurzamen ook zorgen dat dat er in 2030 helemaal geen stikstof meer wordt uitgestoten.  

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens: “Zout wordt voor veel meer gebruikt dan waar wij het van kennen. Denk bijvoorbeeld aan isolatiematerialen, geneesmiddelen, windturbines en elektrische auto’s. Des te belangrijker dat we het schoon produceren. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben we afgesproken daar de komende tijd gezamenlijk aan te gaan werken. Het is een belangrijke stap richting de concrete maatwerkafspraken met Nobian. Zo zorgen we voor een forse versnelling naar een schone productie van zout.”

­CEO Nobian, Michael Koenig: “Nobian is al sinds 1918 actief in Nederland. Naast een mooie geschiedenis, willen we ook een mooie en duurzame toekomst. Sinds 1990 zijn onze CO2-emissies met 40% verminderd, met 35% groene energie. Ons huidige doel is nul uitstoot in 2040.” Koenig vervolgt, “De maatwerkafspraken hebben de potentie om onze ambitie te versnellen naar nul uitstoot in 2030. Het is een geweldige kans om samen met de overheid knelpunten en vergunningverlening op te pakken. Met deze projecten dragen we bij aan verduurzaming van de industrie en versterken we de strategische onafhankelijkheid van Nederland.”

Maatwerkafspraak in 2023
De intentieverklaring tussen de overheid en Nobian is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. Met de maatwerkaanpak kunnen de 20 grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieën vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met hun ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Dit is niet vrijblijvend. Tegenover elke investering van de overheid moet ook een inspanning van de industrie staan om te investeren en te verduurzamen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, het beperken van stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Back to top button