Zorgviewer gelanceerd: noordelijke zorginstellingen kunnen patiëntinformatie met elkaar delen

Groningen – Huisartsen en ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben deze week Zorgviewer gelanceerd: het eerste systeem in Nederland waarmee zorgverleners informatie over patiënten snel en eenvoudig uit elkaars zorgdossier kunnen inzien. ‘Hiermee gaat een langgekoesterde wens van veel ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen in vervulling: een betere uitwisseling van patiëntinformatie’, zegt Dan Zhang, reumatoloog in het MCL en voorzitter van RIVO-Noord. Zorgviewer is onderdeel van een te bouwen landelijke infrastructuur voor informatie-ontsluiting van zorg- en onderzoeksdata zoals dat binnen het Cumuluz-initiatief gebeurt.

‘In de zorg werken we veel met patiënten die door verschillende instellingen behandeld worden. Dat zorgt er regelmatig voor dat het behoorlijk ingewikkeld is en veel tijd kost om alle informatie over een patiënt in beeld te krijgen’, zegt Yoeri Zuidwijk, huisarts bij Dokter Drenthe en ook betrokken bij RIVO-Noord. ‘Dit was voor ons de belangrijkste drijfveer om aan de slag te gaan met één oplossing om dat te verbeteren.

Landelijke primeur
Deze week ziet deze oplossing het levenslicht en daarmee heeft Noord-Nederland met Zorgviewer als eerste regio in Nederland nu een systeem waarmee zorginstellingen patiëntgegevens aan elkaar beschikbaar kunnen stellen. Uiteraard gebeurt dat enkel en alleen met toestemming van de patiënt.  Verschillende artsen van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Tjongerschans, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Dokter Drenthe zijn de eersten die met Zorgviewer gaan werken vanuit hun eigen elektronisch patiënten dossier systeem. Stapsgewijs wordt het aantal gebruikers en de functionaliteit de komende tijd binnen deze en andere zorgorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe uitgebreid. Doel is dat uiteindelijk iedere zorgverlener in Nederland Zorgviewer kan gebruiken om patiëntgegevens effectief en snel te raadplegen.

‘In elkaars systemen kijken’
Met Zorgviewer hebben artsen toegang tot de patiëntinformatie die in de verschillende eigen systemen van een zorgverlener beschikbaar is, zoals actuele bloedwaarden, behandelwensen en medische historie. ‘Zorgviewer maakt het technisch mogelijk dat je bij elkaar in het systeem kunt kijken’, zegt Dan Zhang. ‘Om mensen de beste en veilige zorg te kunnen bieden, is het essentieel om snel toegang te hebben tot informatie. Dankzij Zorgviewer is dit nu mogelijk. Hiermee kunnen we sneller de juiste, gerichte zorg bieden omdat iedereen dezelfde informatie tot zijn beschikking heeft en van een patiënt kan opzoeken hij wat nodig heeft.’

Zorgviewer biedt totaalbeeld patiënt
Zuidwijk schetst een paar voorbeelden van de meerwaarde van Zorgviewer. Neem bijvoorbeeld een patiënt die net is geopereerd is, ontslagen is uit het ziekenhuis en zich vervolgens al vrij snel bij de huisarts meldt met vragen. ‘Omdat het ziekenhuis de brief over de operatie nog niet naar de huisarts heeft gestuurd, is deze onvoldoende geïnformeerd om de patiënt goed te kunnen helpen’, legt huisarts Zuidwijk uit. ‘Met Zorgviewer kan ik als huisarts zien welke operatie de patiënt heeft gehad en verder in de zorgketen kijken naar meer informatie, om zo het beeld van de patiënt compleet te krijgen.’

Voor en door de zorg
Ziekenhuizen en huisartsen zijn de eerste gebruikers, maar Zorgviewer is straks breder beschikbaar: van andere ziekenhuizen in de regio tot GGZ-instellingen en ambulancezorg tot verpleeghuizen en wijkzorgorganisaties. Dan Zhang: ‘Zorgviewer gaat een enorme impact hebben op de hele zorg. Al jaren denken we na over de vraag hoe je als zorgverlener een actueel en volledig dossier van patiënten of cliënten kan hebben. Ik ben ontzettend trots dat het ons gelukt is om dit als eerste hier in Noord-Nederland te realiseren.’

Over RIVO-Noord
Bijzonder aan Zorgviewer is dat deze geheel door zorgverleners zelf is geïnitieerd, ontwikkeld en betaald. Het idee en initiatief is van een netwerk van enthousiaste noordelijke zorgverleners die samenwerken onder naam RIVO-Noord. Dit staat voor regionaal informatievoorzieningsoverleg Noord-Nederland. Voorzitter Dan Zhang: ‘ons netwerk gaat de grenzen van de individuele zorgorganisaties en de bekende lijnen voorbij. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we de beste zorg kunnen verlenen als we samenwerken. Goede informatievoorziening en -uitwisseling is daarvoor het fundament. We zijn er trots op dat onze intensieve samenwerking nu tot de lancering van Zorgviewer heeft geleid.’

Over Cumuluz
Zorgviewer is één van de twee proeftuinen van Cumuluz, een initiatief van Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Cumuluz streeft naar een landelijk dekkende infrastructuur om zorg en gezondheidsdata te kunnen ontsluiten voor betere en effectievere zorg en onderzoek. Naast Zorgviewer wordt een andere toepassing neergezet door zorgverleners in de regio Rotterdam. Waar Zorgviewer zicht richt op belangrijke patiëntinformatie voor de zorgprofessional, is Digizorg in de regio Rotterdam primair gericht op volledige informatievoorziening voor de patiënten.

Meer informatie over Zorgviewer is te vinden op www.rivo-noord.nl.

Back to top button